Verotulojen kehitys vuonna 2019

Verohallinto keräsi vuonna 2019 veroja yhteensä 70 360 miljoonaa euroa

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa vuoden 2018 tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, vuosien 2018 ja 2019 kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut vuonna 2019 noin 2,2 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin viime vuonna 30 818 miljoonaa euroa. Kasvua siinä oli 529 miljoonaa. Osaksi kasvua selittää verotusmenettelyissä tapahtunut muutos, jonka seurauksena osa jäännösverojen toisen eräpäivän maksuista on aikaistuneet vuodelle 2019. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Vuonna 2019 ennakonpidätyksiä kertyi 29 214 miljoonaa (+1,0%). Ennakonpidätysten kasvua on hidastanut ennakonpidätysmenettelyn muutokset, erityisesti siirtyminen vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä sivutuloverokortin poistuminen.

Aiempien kuukausien verokertymät

Verohallinto keräsi tammikuussa 2019 veroja yhteensä 7 341 miljoonaa euroa.

Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero siirtyi Verohallintoon tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli suurimmalla osalla asiakkaista vasta maaliskuussa (ns. kuukausimenettelyssä olevat). Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata laskemalla yhteen Verohallinnon ja Tullin luvut.

Verojen kokonaisnettokertymä kasvoi tammikuussa 2019 noin 3,5 prosenttia, kun Tullin viime vuoden tammikuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2017 Trafi keräsi sitä 1 169 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammikuussa 3 164 miljoonaa euroa. Kasvua siinä oli 70 miljoonaa (+2,3%). Merkittävä osuus henkilöasiakkaiden tuloverokertymästä muodostuu palkkojen ja eläkkeiden ennakonpidätyksistä, joita kerättiin tammikuussa 2481 miljoonaa euroa (+1,2%).

Verohallinto keräsi tammi-helmikuussa 2019 veroja yhteensä 13 975 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja helmikuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-helmikuussa 2019 noin 3,8 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja.  Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2017 Trafi keräsi sitä 1 169 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-helmikuussa 6 049 miljoonaa euroa. Kasvua siinä oli 37 miljoonaa (+0,6%). Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-helmikuussa ennakonpidätyksiä kertyi 4 692 miljoonaa (-1,1%).

Verohallinto keräsi tammi-maaliskuussa 2019 veroja yhteensä 19 324 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja maaliskuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-maaliskuussa 2019 noin 10,1 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-maaliskuussa 8 552 miljoonaa euroa. Laskua siinä oli 37 miljoonaa (-0,1%). Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-maaliskuussa ennakonpidätyksiä kertyi 6 990 miljoonaa (-1,3%). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Verohallinto keräsi tammi-toukokuussa 2019 veroja yhteensä 31 215 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja toukokuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-toukokuussa 2019 noin 4,6 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-toukokuussa 14 217 miljoonaa euroa. Laskua siinä oli 3 miljoonaa. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-toukokuussa ennakonpidätyksiä kertyi 11 874 miljoonaa (-1,3%). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Verohallinto keräsi tammi-kesäkuussa 2019 veroja yhteensä 36 752 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja kesäkuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-kesäkuussa 2019 noin 3,0 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-kesäkuussa 16 917 miljoonaa euroa. Kasvua siinä oli 2 miljoonaa. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-kesäkuussa ennakonpidätyksiä kertyi 14 317 miljoonaa (-0,9%). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Verohallinto keräsi tammi-heinäkuussa 2019 veroja yhteensä 42 972 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi-heinäkuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-heinäkuussa 2019 noin 1,9 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-heinäkuussa 19 663 miljoonaa euroa, joka oli 218 miljoonaa vähemmän (-1,1 %) kuin vuotta aiemmin. Ajankohtien kertymät eivät kuitenkaan ole verovelvolliskohtaisen joustavan valmistumisen aikataulumuutoksista johtuen vertailukelpoisia. Heinäkuussa joustavan valmistumisen mukaisia veronpalautuksia oli lähes 170 miljoonaa, kun aiempina vuosina henkilöasiakkaiden veronpalautukset ajoittuivat kokonaisuudessaan joko joulukuulle tai marraskuulle.

Henkilöasiakkaiden tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi tammi-heinäkuussa 17 013 miljoonaa (-1,1 %). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Verohallinto keräsi tammi-elokuussa 2019 veroja yhteensä 48 068 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja elokuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-elokuussa 2019 noin 2,0 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-elokuussa 21 678 miljoonaa euroa. Laskua siinä oli 894 miljoonaa. Laskua selittää verotusmenettelyissä tapahtunut muutos, jonka seurauksena palautuksien ja jäännösverojen eräpäivät ovat aikaistuneet. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-elokuussa ennakonpidätyksiä kertyi 19 556 miljoonaa (-0,6%). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Verohallinto keräsi tammi-syyskuussa 2019 veroja yhteensä 53 009 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja syyskuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä laskenut tammi-syyskuussa 2019 noin 1,6 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-syyskuussa 23 023 miljoonaa euroa. Laskua siinä oli 2 042 miljoonaa. Laskua selittää verotusmenettelyissä tapahtunut muutos, jonka seurauksena palautuksien ja jäännösverojen eräpäivät ovat aikaistuneet. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-syyskuussa ennakonpidätyksiä kertyi 21 913 miljoonaa (-0,3%). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista sekä ennakonpidätysmenettelyn muutoksista, erityisesti siirtymisestä vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä sivutuloverokortin poistumisesta.

Verohallinto keräsi tammi-lokakuussa 2019 veroja yhteensä 59 334 miljoonaa euroa

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja lokakuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä laskenut tammi-lokakuussa 2019 noin 1,2 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-lokakuussa 25 679 miljoonaa euroa. Laskua siinä oli 2 020 miljoonaa. Laskua selittää verotusmenettelyissä tapahtunut muutos, jonka seurauksena palautuksien ja jäännösverojen eräpäivät ovat aikaistuneet. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-lokakuussa ennakonpidätyksiä kertyi 24 340 miljoonaa (+0,2%). Ennakonpidätysten kasvuun on vaikuttanut Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista sekä ennakonpidätysmenettelyn muutoksista, erityisesti siirtymisestä vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä sivutuloverokortin poistumisesta.

Verohallinto keräsi tammi-marraskuussa 2019 veroja yhteensä 64 887 miljoonaa euroa

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja marraskuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä laskenut tammi-marraskuussa 2019 noin 1,2 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-marraskuussa 28 292 miljoonaa euroa. Laskua siinä oli 1 851 miljoonaa. Laskua selittää verotusmenettelyissä tapahtunut muutos, jonka seurauksena palautuksien ja jäännösverojen eräpäivät ovat aikaistuneet. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-marraskuussa ennakonpidätyksiä kertyi 26 766 miljoonaa (+0,6%). Ennakonpidätysten kasvuun on vaikuttanut Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteet sekä ennakonpidätysmenettelyn muutokset, erityisesti siirtyminen vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä sivutuloverokortin poistuminen.