Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys tammikuussa 2017

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinnon tammikuussa 2017 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 5 504 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 642 miljoonaa (+13,2 %). Tämä vuonna kertymässä on mukana myös Tullilta Verohallintoon siirtyneet valmisteverot sekä autovero. Näiden kertymä oli 1 134 miljoonaa euroa. Viime vuonna Tullin keräämät verot eivät ole mukana Verohallinnon nettokertymätiedoissa. Tiedoista puuttuu myös Tullilta siirtyneiden huoltovarmuusmaksun ja öljynsuojamaksun tammikuun kertymätiedot.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Kuva1_Verotulojen kehitys tammikuu 2017

 
Henkilöasiakkaiden tuloveron ja arvonlisäveron lasku selittyy sillä, että kaikkia oma-aloitteisten verojen veroilmoituksia ei ole ehditty käsittelemään tammikuun aikana vaan niiden käsittely on siirtynyt helmikuulle.

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2017

 

Kuva1_Verotulojen kehitys tammikuu 2017

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 2 871 miljoonaa, joka oli 15 miljoonaa (-0,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 2 401 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuoden tammikuusta 84 miljoonaa (-3,4%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammikuussa

Kuva3_Verotulojen kehitys tammikuu 2017

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 408 miljoonaa, joka oli 28 miljoonaa (-6,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Taulukossa 4 on yhteisöjen tuloveron verolajien nettokertymät tammikuussa 2017.

Kuva4_Verotulojen kehitys tammikuu 2017

 
Verovuoden 2017 ennakkoveron yhteismäärä oli tammikuun alussa noin 4,3 miljardia mutta tammikuun aikana on ennakkoveroja korjattu alaspäin 200 miljoonan edestä. Helmikuun alussa ennakkoverot olivat noin 4,1 miljardia, joka on noin 200 miljoonaa enemmn kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kuva5_Verotulojen kehitys tammikuu 2017

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammikuussa yhteensä 1 021 miljoonaa, joka oli 144 miljoonaa (-12,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain).

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

Kuva1_Verotulojen kehitys tammikuu 2017

Valmisteverot

Valmisteverojen kerääminen siirtyi Tullista Verohallintoon tammikuusta 2017 lähtien.

Merkittävin valmistevero on nestemäisten polttoaineiden valmistevero. Tulli keräsi sitä vuonna 2016 3,1 mrd euroa. Alkoholijuomaveroa kerättiin noin 1,4 miljardia. Sähkön valmisteveroa kertyi vajaat 1,5 mrd ja tupakkaveroa 975 miljoonaa. Tupakkavero maksetaan hankintahetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Alalle on tyypillistä, että ennen veron korotusta tupakkaa hankitaan varastoon ja tästä johtuen verokertymässä on vuosittain suuria vaihteluita.

Kuva7_Verotulojen kehitys tammikuu 2017

Muut verot

Työnantajan sosiaaliturvamaksuja kerättiin tammikuussa 141 miljoonaa (+1,1%). Muita veroja Verohallinto keräsi tammikuussa 325 miljoonaa euroa. Tämä 93 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Kasvu selittyy pääasiassa autoverolla, jonka kanto siirtyi vuoden alussa Tullista Verohallintoon.

Kuva8_Verotulojen kehitys tammikuu 2017

Verojen tilitykset veronsaajille

Tiedot veronsaajien tilityksistä eivät poikkeuksillisesti valmistuneet raportin kirjoittamiseen mennessä. Tammi-helmikuun tilitykset julkaistaa helmikuun verokertymäraportissa maaliskuun alussa.