Verohallinnon tilastoja: Yhteisöasiakkaiden tuloverotus verovuonna 2010

Tälle sivulle on kerätty tilastoja yhteisöasiakkaiden tuloista, tuloveroista, veronpalautuksista, jäännösveroista sekä veronsaajien osuuksista tuloveroista verovuonna 2010.

Yhteisöjen tulot*

Yhteisön verotettava tulo lasketaan veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. 

Yhteisöjen verotettava tulo oli 19,7 miljardia euroa ja tulojen lisäys edellisestä vuodesta oli 11,4 prosenttia.

Yhteisöjen verotettava tulo verovuosina 2007 – 2010

Yhteisöt 2007 2008 2009 2010

Milj.

euroa

Muu-

tos, %

Lkm,

kpl

Milj.

euroa

Muu-

tos, %

Lkm,

kpl

Milj.

euroa

Muu-

tos, %

Lkm,

kpl

Milj.

euroa

Muu-

tos, %

Lkm,

kpl

Verotettava
tulo

28 442

16,6

100 331

22 658

-20,3

101 250

17 711

-21,8

98 364

19 727

11,4

99 680

Tuloverot

Yhteisöille määrättiin tuloveroa verovuodelta 2010 yhteensä 4,7 miljardia euroa. Lisäystä edellisvuoteen on 372 miljoonaa euroa eli 8,6 prosenttia.

Yhteisöjen tuloverot ja veronluontoiset maksut verovuosina 2007–2010

Yhteisöt

2007

2008

2009

2010

Milj. euroa

Muutos, %

Milj. euroa

Muutos, %

Milj. euroa

Muutos, %

Milj. euroa

Muutos, %

Yhteisöjen tuloverot

7 164

19,1

5 477

-23,5

4 339

-20,8

4 711

8,6

Maksajien lukumäärä

105 717

106 934

101 214

105 605

Veronpalautukset ja jäännösverot

Vuonna 2010 päättyneiltä tilikausilta osakeyhtiöille ja muille yhteisöille palautetaan veroja 380 miljoonaa euroa. Keskimääräinen palautus on 9 505 euroa. Jäännösveroja yhteisöiltä peritään 302 miljoonaa euroa. Keskimääräinen jäännösvero on 7 523 euroa.

Veronsaajien osuudet tuloveroista

Verohallinto tilittää keräämänsä yhteisöjen tuloverot valtiolle, kunnille ja seurakunnille. 

Kuntien ja seurakuntien talouksien tasapainottamiseksi niiden osuutta yhteisöverosta nostettiin verovuosille 2009–2011. Kuntien osuus nousi 10 prosenttiyksikköä ja seurakuntien 0,8 prosenttiyksikköä. Valtion osuus laski vastaavasti.

Yhteisöasiakkaille määrätyistä tuloveroista on

  • valtion osuus 3,1 miljardia euroa (muutos edellisvuodesta 8,6 %)
  • kuntien osuus 1,5 miljardia euroa (8,6 %)
  • seurakuntien osuus 121 miljoonaa euroa (8,7 %).

Yhteisöasiakkaiden maksuunpannut yhteisöverot sekä eri veronsaajien osuudet verovuosina 2000–2010

Maksuunpannut yhteisöverot vv2010

Lisätietoa

  • Lehdistötiedote:

*Vuoden 2010 tiedot ennakkotietoja