Verohallinnon tilastoja: Yhteisöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset, jäännösverot ja veronsaajien osuudet alueittain verovuonna 2016

Tilastoja yhteisöasiakkaiden tuloveroista, veronpalautuksista ja jäännösveroista sekä veronsaajien osuuksista koko maassa, maakunnittain ja kunnittain verovuonna 2016.

Tuloverot

Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2016 tuloveroja yhteensä 5,5 miljardia euroa. Nousua vuoteen 2015 verrattuna oli 1 066 miljoonaa euroa (+23,9 %). Tuloveroa maksoi reilut 113 000 yhteisöä verovuonna 2016 (+2,9 %). Verovuoden 2016 yhteisöveron määrän kasvu muodostuu suurelta osin suurimpien yritysten yhteisöverojen kasvusta. Kun tarkastellaan sataa suurinta yhteisöverojen maksajaa, maksuunpantujen yhteisöverojen määrä nousi niistä 75 prosentilla vuodesta 2015. Lisäksi kasvuun vaikuttaa kertaluontoisia tekijöitä, jotka kasvattavat verotuloja ainoastaan verovuonna 2016.

 

 
Verovuodesta 2014 alkaen yhteisöverokanta on ollut 20,0 prosenttia. Verovuosina 2012 ja 2013 yhteisöverokanta oli 24,5 prosenttia ja sitä ennen 26,0 prosenttia (verovuodesta 2005 lähtien).

Yhteisöveron lisäksi yhteisöt maksoivat Yleisradion toiminnan rahoittamiseksi perittävää Yle-veroa 23 miljoonaa euroa vuodelta 2016 (+ 6,7 %).

Veronpalautukset ja jäännösverot

Verotuksen valmistumisen mukainen ennakonpalautusten määrä 48 tuhannelle yhteisölle (+2,0 %) on yhteensä 460 miljoonaa euroa (+9,1 %). Keskimääräinen palautus on 9 550 euroa (+7 %).

Jäännösveroja tulee maksettavaksi 51 tuhannelle yhteisölle (+2,1 %) yhteensä 381 miljoonaa euroa (+6,7 %). Keskimääräinen jäännösvero on 7 424 euroa (+4,5 %).

 

 
Yhteisöjen ennakonpalautukset ja jäännösverot voivat vaihdella vuosittain varsin paljon. Tämä selittyy yhteisöjen verotettavien tulojen suhdanneherkkyydellä sekä yhteisöjen ennakkoperinnällä, joka ei huomioi kovin reaaliaikaisesti yhteisöjen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tämä näkyy paitsi ennakon täydennysmaksujen, myös ennakonpalautusten ja jäännösverojen suurina vaihteluina.

Tilastotaulukot:

Veronsaajien osuudet yhteisöjen tuloveroista

Verohallinto tilittää keräämänsä yhteisöasiakkaiden tuloverot verovuoden 2016 alusta alkaen ainoastaan valtiolle ja kunnille, koska seurakuntien yhteisövero-osuus siirtyi valtiolle vuoden 2016 alusta alkaen.

Verovuonna 2016 yhteisöasiakkaille määrätyistä tuloveroista

  • valtion osuus on 3,8 miljardia euroa (+ 42,1 %)
  • kuntien osuus on 1,7 miljardia euroa (+ 3,9 %).

 

 
Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus päättyi vuoden 2015 loppuun ja kuntien osuus yhteisöveroista aleni vuonna 2016. Valtion osuus yhteisöveroista puolestaan nousi vuonna 2016.

Veronsaajien jako-osuudet yhteisöverosta eri vuosina on esitetty Veronsaajien palvelut -sivuilla: Jako-osuudet.

Tilastotaulukot: