Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja henkilöasiakkaiden osinkotietoja verovuodelta 2015

Jaettavaksi päätetyt osingot sekä osuuskuntien jakamat ylijäämät verovuonna 2015 päättyneitä tilikausilta sekä henkilöasiakkaiden ja yhteisöjen saamat osingot verovuodelta 2015

Yhteisöjen jaettavaksi päätetyt osingot ja osuuskuntien ylijäämät

Osinkoa ja osuuskuntien ylijäämää päätettiin jakaa vuonna 2015 päättyneiltä tilikausilta noin 17 miljardia euroa  (-1,5) 49 951 yrityksessä (- 2,6 %). Keskimääräinen jaettavaksi päätetty osinko tai osuuskunnan ylijäämä per jakava yritys oli 335 767 euroa. Jaettavaksi päätetyt osingot ovat nostettavissa pääosin samana vuonna kuin jakovuosi, mutta saatuja osinkoja kertyy myös muutamilta aikaisemmilta vuosilta, mitkä saadaan vuonna 2015 ja verotetaan verovuoden 2015 veroperustein.

Jaettavaksi päätetty osinko tai osuuskunnan ylijäämä 2015

 

 
Jaettavaksi päätetyt osingot ja osuuskunnan ylijäämät 2011-2015

Osinkotuloja saatu yhteensä

Osinkotuloja henkilöasiakkaat ja yhteisöt saivat yhteensä 29,6 miljardia euroa (+13,3 %), osingon saajia

oli 934 865 (-3,9).

  • Osinkotuloja henkilöasiakkaat ja yhteisöt saivat yhteensä 21,6 miljardia euroa (+28,8 %).
    • Edelliseen sisältyen osinkotuloja ulkomailta henkilöasiakkaat ja yhteisöt saivat yhteensä 0,4 miljardia euroa (+ 24,1 %)
  • Rajoitetusti verovelvolliset henkilöasiakkaat ja yhteisöt saivat osinkotuloja Suomesta yhteensä 8,0 miljardia euroa (- 14,3 %).

Henkilöasiakkaiden osinkotulot

Henkilöasiakkaiden saamat osingot suuruusluokan mukaan v2015

Verovuonna 2015 henkilöasiakkaiden saamat osinkotulot olivat yhteensä 4,1 miljardia euroa (+4,2 %) Suomesta ja ulkomailta. Ulkomaan osinkoa saatiin 269,6 miljoonaa euroa(+24,9). Osinkotuloja sai yhteensä 901 176 (-3,8 %) henkilöä.

Julkisesti noteeratuista yhtiöistä henkilöasiakkaat saivat  osinkoja Suomesta yli 1 (yhden) miljardin.

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä kertyi osinkoja noin 2,8 miljardia euroa yli  340 000 henkilöasiakkaalle. Näistä yhtiöistä jaettiin alle 1 000 euron osingot 220 000 henkilöasiakkaalle.  

Suurin osa (668 000 henkilöä) henkilöasiakkaista sai osinkoja alle 1 000 euroa. Alle 1 000 euron osinkojen osuus osinkotuloista oli 3,6 prosenttia. Yli miljoonan euron osingot sai 190 henkilöä. Näille henkilöille kertyi osinkoja noin 437 miljoonaa euroa.  

Pääomatulo-osinkoja kertyi yhteensä 1,9 miljardia euroa ja ansiotulo-osinkoja 462 miljoonaa euroa.

Verovapaita osinkotuloja saatiin yhteensä n. 1,8 miljardia euroa ( + 5,5 %). Näitä verovapaita osinkotuloja sai 900 695 (- 3,8) henkilöä. Pääosa verovapaista osingoista ( 1,3 mrd.) saatiin muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä. Näistä yhtiöistä kertyi verovapaita osinkoja yli 340 000 asiakkaalle.

Julkisesti noteeratuista yhtiöistä 580 000 asiakasta sai verovapaita osinkoja julkisesti noteeratuista yhtiöistä reilut 152 miljoonaa. Henkilöasiakas on voinut saada verovapaita osinkoja useista eri lähteistä. Tästä syystä verovapaiden osinkojen alaerien saajamäärät eivät summaudu yläerään. Pääosa asiakkaista (417 000) sai osinkoja alle 1 000 euroa.

Suurimmat nousijat tarkasteltaessa osinkotuloja osinkolajikohtaisesti olivat asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavalta osakeyhtiöltä saatu osinko eli ns. REIT-osinko ( +107,9 %) ja näitä osinkoja sai 7 471 henkilöä (+ 29,3 %). Ulkomailta saatuja osinkoja oli 254,1 milj. euroa (+24,9 %) ja ulkomaan osinkoja sai 269 646 henkilöä (+0,7 %).

Henkilöasiakkaiden saamat osingot tulonsaajaryhmittäin 2015

 
Osinkotulot henkilöasiakkaat 2011-2015

Osuuskuntien ylijäämät

Osuuskuntien ylijäämiä saatiin 103,7 milj. euroa (-17,0 %) ja ylijäämiä sai yhteensä 1 893 293  (1,0 %) henkilöasiakasta.

Yhteisöjen saamat osingot

Yhteisöjen saamia osinkoja kotimaasta saatiin yhteensä 17,3 ( 36,5 %) miljardia euroa ja osinkoja saavia yhteisöjä oli 30 358 (- 9,7 %) kappaletta. Verovapaita osinkoja näistä oli 16,8 (-16,3) miljardia euroa ja verovapaita osinkoja sai 18 226 yritystä (-16,3 %).

Yhteisöjen saamien osinkojen jakautuminen yritysmuodoittain 2015

Tarkasteltaessa yhteisöjä osingonsaajina EU- direktiivien mukaisen yrityskoon mukaan voidaan havaita että

  • Suuret yhteisöt saivat 14, 7 miljardia osinkoja kotimaasta, osinkoja saavia yrityksiä oli 1 303 yritystä (ka. 11 267 823 euroa).
  • Keskisuuret yhteisöt saivat osinkoja kotimaasta 0,8 miljardia ja saajien lukumäärä oli 1 426 yritystä (ka. 580 083)
  • Pienet yhteisöt saivat kotimaasta osinkoja 0,4 miljardia ja saajien lukumäärä oli 3 768 yritystä (ka. 100 961 euroa).
  • Ns. mikroyritykset saivat osinkoja kotimaasta 1,4 miljardia ja saajien lukumäärä oli 24 032 yhteisöä (ka. 57 634 euroa).

Lisäksi yhteisöt saivat ulkomaan osinkoja 193,4 milj. euroa (23,1 %) ja ulkomaan osinkoja sai 9129 (2,9 %) yhteisöä.

Yhteisöjen saamat osingot Suomesta 2011-2015