Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset, jäännösverot ja veronsaajien osuudet alueittain verovuonna 2015

Tilastoja henkilöasiakkaiden tuloveroista, veronpalautuksista ja jäännösveroista sekä veronsaajien osuuksista koko maassa, maakunnittain ja kunnittain verovuonna 2015.

Tuloverot

Henkilöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2015 tuloveroja yhteensä 30 miljardia euroa. Nousua vuoteen 2014 verrattuna oli 600 miljoonaa euroa (+2,0 %). Pääomatuloverot ovat kasvaneet vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Viime vuonna pääomatuloverot kasvoivat 6,7 prosenttia 2,6 miljardiin euroon. Ansiotuloista kerättävät verotulot ovat kasvaneet vuodesta 2009 lähtien. Ansiotuloista kerättiin vuonna 2015 verotuloja 1,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Lisäksi henkilöasiakkaat maksoivat viime vuodelta Yleisradion toiminnan rahoittamiseksi perittävää Yle-veroa 500 miljoonaa euroa (+ 0,7 %).

Kuva1_Henkillöasiakkaiden maksuunpannut tuloverot 2011-2015

Veronpalautukset ja jäännösverot

Veronpalautuksia maksetaan noin 2,4 mrd euroa (+2,7 %) noin 3,6 miljoonalle henkilölle. Jäännösverojen määrä nousi noin 30 miljoonaa (+2,8 %) kokonaissumman ollessa 1,2 miljardia. Jäännösveroja maksavien lukumäärä sen sijaan laski hieman. Jäännösveroja määrättiin maksettavaksi noin 700 000 henkilöasiakkaalle.

Kuva2_Henkilöasiakkaiden veronpalautukset ja jäännösverot 2011-2015

Henkilöasiakkaiden veronpalautuksissa ja jäännösveroissa ei tapahdu suuria muutoksia. Tämä johtuu ansiotulojen sekä vähennysten varsin tasaisesta kehityksestä.

Tilastotaulukot:

Veronsaajien osuudet henkilöasiakkaiden tuloveroista

Verohallinto tilittää keräämänsä henkilöasiakkaiden tuloverot valtiolle, kunnille ja seurakunnille.

Verovuonna 2015 henkilöasiakkaille määrätyistä tuloveroista on

  • valtion osuus 9,0 miljardia euroa (+4,1 %)
  • kuntien osuus 18,6 miljardia euroa (+1,6 %)
  • KELAn osuus 1,9 miljardia euroa (-1,8 %)
  • seurakuntien osuus 900 miljoonaa euroa (-1,5 %).

Kuva3_Veronsaajien osuudet henkilöasiakkaiden maksuunpannuista tuloveroista 2011-2015

Valtion osuuden nopeampaa kasvua selittää pääomatuloverojen ansiotuloa nopeampi kasvu. Pääomatuloverot tilitetään kokonaisuutena valtiolle. KELAn osuuden pienentyminen johtui maksuperusteiden muuttumisesta. Laskennassa käytettäviä prosentteja laskettiin hieman.

Veronsaajien jako-osuudet yhteisöverosta eri vuosina on esitetty Veronsaajien palvelut –sivuilla: Jako-osuudet.

Tilastotaulukot: