Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset, jäännösverot ja veronsaajien osuudet alueittain verovuonna 2014

Tilastoja henkilöasiakkaiden tuloveroista, veronpalautuksista, jäännösveroista sekä veronsaajien osuuksista koko maassa, maakunnittain ja kunnittain verovuonna 2014.

Tuloverot

Henkilöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2014 tuloveroja yhteensä 29,9 miljardia euroa, joka oli 1,1 miljardia euroa (+3,8 %) enemmän kuin verovuonna 2013. Tuloveroja maksoi yhteensä lähes 4,5 miljoonaa henkilöä.

Tuloveroista sekä ansiotulo- että pääomatuloverojen määrät kasvoivat reilusti.

Henkilöasiakkaiden verovuoden 2014 tuloveroista:                    

  • Ansiotuloveroa* 26,9 miljardia, vuosimuutos +0,8 miljardia (+3,1 %)
  • Pääomatuloveroa 2,5 miljardia, vuosimuutos +0,3 miljardia (+12,3 %)
  • Yleisradioveroa 500 miljoonaa, vuosimuutos +13 miljoonaa (+2,7 %)

* Sisältää valtion tuloveron ansiotuloista, kunnallisveron, kirkollisveron sekä sairausvakuutusmaksut

 
Kuva1_Henkilöasiakkaiden maksuunpannut tuloverot

Ansiotuloverojen määrä kasvoi ansiotulojen määrää nopeammin, mikä johtui verotuksen kiristymisestä: eritoten keskimääräisen kunnallisveroprosentin 0,35 prosenttiyksikön noususta.

Pääomatuloverojen määrän kasvun taustalla on paitsi pääomatulojen määrän lisääntyminen myös veroperusteissa tapahtuneet kiristykset. Tarkempia tietoja eri tulolajien kehityksestä saadaan myöhemmin.

Tilastotaulukot:

Veronpalautukset ja jäännösverot

Verotuksen valmistumishetkellä veronpalautuksia eli ennakonpalautuksia on saamassa 3,5 miljoonaa henkilöä (+1,4 %) yhteensä 2,3 miljardia euroa (+2,5 %). Keskimääräinen palautus on 660 euroa (+1,0 %). Oheisista luvuista ei ole kuitenkaan vielä vähennetty maksamatta jääneisiin veroihin tehtyjä kuittauksia eikä ulosottoviranomaisen tekemiä ulosmittauksia, joiden määrät selviävät marraskuun aikana.

Jäännösveroja tulee maksettavaksi 792 tuhannelle asiakkaalle (+1,7 %) yhteensä 1,1 miljardia euroa (+2,0 %). Keskimääräinen jäännösvero on 1 428 euroa (+0,3 %).
 

Kuva2_Henkilöasiakkaiden veronpalautukset ja jäännösverot

Tilastotaulukot:

Veronsaajien osuudet henkilöasiakkaiden tuloveroista

Verohallinto tilittää keräämänsä henkilöasiakkaiden tuloverot valtiolle, kunnille, Kansaneläkelaitokselle ja seurakunnille. Pääomatulovero ja Yle-vero tilitetään yksin valtiolle, kun taas ansiotuloverot jaetaan kaikkien veronsaajien kesken.

Verovuonna 2014 henkilöasiakkaille määrätyistä tuloveroista on

  • valtion osuus 8,7 miljardia, vuosimuutos +319 miljoonaa (+3,8 %)
  • kuntien osuus 18,3 miljardia, vuosimuutos +649 miljoonaa (+3,7 %)
  • Kansaneläkelaitoksen osuus 2,0 miljardia, vuosimuutos +127 miljoonaa (+6,9 %)
  • seurakuntien osuus 926 miljoonaa, vuosimuutos +10 miljoonaa (+1,1 %).

 
Kuva3_Vs-osuudet henkilöasiakkaiden maksuunpannuista tuloveroista

Kunnat saavat henkilöasiakkaiden tuloverosta suurimman siivun: verovuoden 2014 osalta kuntien osuus oli reilut 61 prosenttia. Kansaneläkelaitokselle tilitettävien sairausvakuutusmaksujen määrä nousi kuitenkin eniten, johon oli vaikuttamassa sekä sairaanhoitomaksun että erityisesti päivärahamaksun korotukset.

Myös valtiolle, kunnille sekä seurakunnille tilitettävät määrät kasvoivat, joskaan eivät yhtä nopeasti kuin Kansaneläkelaitoksen saama osuus. Ansiotulojen kasvun lisäksi kuntien ja seurakuntien lisääntyneisiin tilityksiin myötävaikuttivat keskimääräisen kunnallisveroprosentin ja kirkollisveroprosentin korotukset. Vastaavasti kunnallisveron yhteismäärän kasvua hillitsi perusvähennyksen nostaminen. Kirkollisveron pienempää kasvuprosenttia selittää kirkon jäsenmäärän hienoinen lasku.