Verohallinnon tilastoja: Naisten ja miesten tulot verovuonna 2013

Sukupuoli ei vaikuta Suomessa verotuksen säädöksiin tai niiden soveltamiseen. Se, miksi verotuksen lopputulos eli verojen määrä saattaa olla erilainen miehillä ja naisilla, johtuu esimerkiksi tulojen ja kulutuksen erilaisuudesta sukupuolten välillä.

Naisten ja miesten verotuksen vertailua

Veronalaiset tulot

Veronalaisia tuloja oli henkilöasiakkailla vuonna 2013 yhteensä 128,4 miljardia euroa. Niistä naisten osuus oli 56,4 miljardia euroa eli 43,9 prosenttia ja miesten 72,0 miljardia euroa eli 56,1 prosenttia. Veronalaisia tuloja sai 2,33 miljoonaa naista ja 2,24 miljoonaa miestä. Edellisestä vuodesta veronalaisten tulojen jakauma on muuttunut 0,2 prosenttia miesten eduksi.

Veronalaiset tulot

Ansiotulot

Ansiotulojen määrä henkilöasiakkailla oli vuonna 2013 yhteensä 120,4 miljardia euroa. Siitä naisten osuus  oli 54,1 miljardia (44,9%) ja miesten 66,3 miljardia euroa (55,1%). Ansiotulojen määrän kasvu vuodesta 2012 oli naisilla 2,9 prosenttia ja miehillä 2,0 prosenttia.

Ansiotulot

Pääomatulot

Henkilöasiakkaat saivat pääomatuloja vuonna 2013 kaiken kaikkiaan 11,4 miljardia euroa. Naisten osuus oli 3,4 miljardia euroa (29,8 prosenttia) ja miesten 8,0 miljardia (70,2 prosenttia). Naisten pääomatulot kasvoivat 9,7 prosenttia ja miesten 17,6 prosenttia vuodesta 2012.

Pääomatulot

Palkkatulot

Henkilöasiakkaat ansaitsivat vuonna 2013 palkkatuloja 81,3 miljardia euroa. Naisten osuus oli 35,3 miljardia euroa (43,4 prosenttia) ja miesten 46,0 (56,6 prosenttia) miljardia euroa. Saajia oli kummassakin ryhmässä lähes sama määrä eli noin 1,4 miljoonaa.

Palkkatulot

Eläketulot

Eläketulojen yhteismäärä henkilöasiakkailla vuonna 2013 oli 27,6 miljardia euroa. Naiset saivat tästä 13,4 miljardia euroa (48,6 prosenttia) ja miehet 14,2 miljardia (51,4 prosenttia). Eläketulojen saajista miehiä oli 0,69 miljoonaa ja naisia 0,85 miljoonaa. Keskimäärin tarkasteluna naisten eläketulot olivat 15 823 euroa/henkilö ja miesten eläketulot 20 473 euroa/henkilö.

Eläketulot

Työttömyysturvaetuudet

Työttömyysturvaetuuksia maksettiin vuonna 2013 yhteensä 4,1 miljardia euroa. Naisten osuus oli 1,8 miljardia (43,9 prosenttia) ja miesten 2,3 miljardia euroa (56,1 prosenttia). Naiset saivat työttömyysturvaetuuksia 6272 euroa/henkilö ja miehet saivat työttömyysturvaetuuksia 7 003 euroa/henkilö.

Työttömyysturvaetuudet

Osinkotulot

Henkilöasiakkaat saivat osinkotuloja vuonna 2013 yhteensä 4,0 miljardia euroa. Miehet saivat osinkotuloista 3,0 miljardia euroa (75,0 prosenttia) ja naiset 1,0 miljardia (25,0 prosenttia). Miehet saivat keskimäärin osinkotuloja 5898 euroa/henkilö ja naiset 2408 euroa/henkilö.

Osinkotulot

Verot ja maksut yhteensä

Verojen ja maksujen yhteismäärä vuonna 2013 oli henkilöasiakkailla yhteensä 28,7 miljardia euroa. Miehet maksoivat 17,5 miljardia (61,0 prosenttia)  ja naiset 11,2 miljardia euroa (39,0 prosenttia). Maksajista naisia oli 2,26 miljoonaa ja miehiä 2,16 miljoonaa. Naiset maksoivat veroja ja maksuja keskimäärin 4 954 euroa/henkilö ja miehet 8 122 euroa/henkilö.

Verot ja maksut yhteensä

Tilastotaulukot