Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden vähennykset verovuonna 2013

Tilastoja henkilöasiakkaiden vähennyksistä verovuoden 2013 tuloverotuksessa.

Henkilöverotuksen vähennysjärjestelmä jakautuu

  • valtionverotuksessa tehtäviin vähennyksiin,
  • kunnallisverotuksessa tehtäviin vähennyksiin ja
  • sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa tehtäviin vähennyksiin.

Tulolajeittain tarkasteltaessa voidaan erottaa vähennykset ansiotulosta ja vähennykset pääomatulosta.  Lisäksi ovat suoraan verosta tehtävät vähennykset.

Matkakuluvähennys

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ovat tulonhankkimismenoja, jotka vähennetään ansiotulosta sekä valtion- että kunnallisverotuksessa.

Henkilöasiakkaat ilmoittivat verovuodelta 2013 matkakuluja yhteensä 2 133 miljoonaa euroa (+ 1,6 %). Matkakuluja ilmoitti yhteensä 861 806 henkilöä (- 0,8 %).

Matkakuluja vähennettiin ansiotulosta yhteensä 1 580 miljoonaa euroa (+2,3 %). Matkakuluvähennystä sai 825 358 henkilöä (- 0,6 %). Matkakuluvähennyksen maksimimäärä on 7 000 euroa ja omavastuu 600 euroa. Maksimivähennyksen teki 27 414 henkilöä.

Matkakulut

 Työmarkkinajäsenmaksuvähennys

Työmarkkinajäsenmaksut ovat tulonhankkimismenoja, jotka vähennetään ansiotulosta sekä valtion- että kunnallisverotuksessa.

Työmarkkinajäsenmaksuja vähennettiin ansiotulosta yhteensä n. 624 miljoonaa euroa (+ 0,9 %). Työmarkkinajäsenmaksuvähennyksen sai 1 986 588 henkilöä (+ 0,6 %). Vähennyksen tehneistä 87 % oli palkansaajia.

Työmarkkinajäsenmaksut

Eläkevakuutusmaksuvähennys

Eläkevakuutus on jaettavissa pakolliseen ja vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen. Pakollinen eläkevakuutus järjestetään lakisääteisenä tai työmarkkinajärjestöjen sopimuksilla. Vapaaehtoinen eläkevakuutus voi olla kollektiivinen tai henkilön itsensä tai työnantajan järjestämä yksilöllinen eläkevakuutus.

Pakollisia ja vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja vähennettiin yhteensä 5 087 miljoonaa euroa (+ 0,3 %). Eläkevakuutusmaksua vähensi 2 620 008 henkilöä (- 0,7 %).

Pakolliset eläkevakuutusmaksut vähennetään ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa. Pakollista eläkevakuutusmaksua maksettiin 4 719 miljoonaa euroa (+ 1,0 %) ja vähennettiin saman verran. Maksajia/vähennyksen saajia oli 2 565 925 kpl (- 0,7 %).

Pakollista eläketurvaa voidaan täydentää vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut vähennetään pääomatulosta. Vapaaehtoista eläkevakuutusmaksua maksoi 374 557 henkilöä (- 6,5 %) yhteensä 368 miljoonaa euroa (- 8,2 %). Vapaaehtoista eläkevakuutusmaksua vähennettiin 365 miljoonaa euroa (- 8,2 %) ja vähennyksen saajia oli 371 743 henkilöä (- 6,5 %).

Eläkevakuutusmaksut

Opintorahavähennys

Opiskelija saa verotuksessa opintorahasta opintorahavähennyksen, joka tehdään ansiotulosta vain kunnallisverotuksessa. Enimmillään vähennys on 2 600 euroa. Opintorahaa vähennettiin ansiotuloista yhteensä 184 miljoonaa euroa (+ 1,9 %). Vähennystä sai 178 108 henkilöä (- 0,3 %).

Opintolainavähennyksen saavat ne opiskelijat, jotka suorittavat korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa. Opintolainavähennys tehdään suoraan verosta. Opintolainavähennystä sai 12 040 henkilöä (+ 47,8) , yhteensä 7,0 miljoonaa euroa (+ 53,8).

Opintorahavähennys

Eläketulovähennys

Eläketulovähennys myönnetään valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa, ja se pienenee asteittain tulojen kasvaessa. Eläketulosta tehtävä vähennys on maksimissaan valtionverotuksessa 11 660 euroa ja kunnallisverotuksessa 8 530 euroa.

Eläketulovähennys on euromäärältään suurin valtionverotuksen ansiotulosta tehtävä vähennys, yhteensä 12 575 miljoonaa euroa (+ 11,6 %). Vähennyksen saajia oli 1 444 534 henkilöä + 2,3 %) ja vähennys keskimäärin 8 706 euroa.

Kunnallisverotuksessa ansiotulosta tehtävä eläketulovähennys oli euromäärältään yhteensä 5 977 miljoonaa euroa (+ 5,1 %). Vähennyksen saajia oli 1 160 463 henkilöä (+ 1,3 %) ja vähennys keskimäärin 5 150 euroa.

Eläketulovähennys

Asuntolainan ym. korkovähennys

Henkilöasiakas voi vähentää verotuksessa 75 prosenttia asuntovelan koroista ja lisäksi opinto- ja tulonhankkimisvelan korkoja. Käytännössä lähes kaikki vähennettävät korot ovat asuntolainan korkoja.

Velan korot vähennetään pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole tai niiden määrä ei riitä vähennyksen tekemiseen, verovelvollinen saa alijäämähyvitystä, joka vähennetään ansiotulojen verosta. Alijäämähyvitys on 30 prosenttia niiden korkojen määrästä, joita ei voida vähentää pääomatulosta. Ensiasunnon hankintaan otetun velan koroille alijäämähyvitys on 32 prosenttia. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa, mitä korotetaan 400 euroa yhdestä lapsesta ja 800 euroa vähintään kahdesta lapsesta.

Verovuonna 2013 ilmoitettuja asuntolainojen korkoja oli 1 257 467 henkilöllä (+ 1,1 %). Asuntolainan  korkoja oli tällöin yhteensä 1 046 miljoonaa euroa (- 26,5 %).

Alijäämähyvitystä asuntolainan ym. koroista vähennettiin ansiotulon verosta yhteensä 217 miljoonaa euroa (- 31,8 %) yhteensä 1 298 188 henkilöltä (- 0,8 %).

Asuntolainan korot

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys vähennetään suoraan maksettavaksi tulevasta verosta.

Tilastotaulukot