Verohallinnon tilastoja: Naisten ja miesten tulot verovuonna 2012

Tilastoja naisten ja miesten tuloista verovuoden 2012 tuloverotuksessa

Sukupuoli ei vaikuta Suomessa verotuksen säädöksiin tai niiden soveltamiseen. Se, miksi verotuksen lopputulos eli verojen määrä saattaa olla erilainen miehillä ja naisilla, johtuu esimerkiksi tulojen ja kulutuksen erilaisuudesta sukupuolten välillä.

Veronalaiset tulot

Veronalaisia tuloja oli henkilöasiakkailla vuonna 2012 yhteensä 124,45 miljardia euroa. Niistä naisten osuus oli 54,8 miljardia euroa eli 44,1 prosenttia ja miesten 69,6 miljardia euroa eli 55,9 prosenttia. Veronalaisia tuloja sai 2,328 miljoonaa naista ja 2,231 miljoonaa miestä.

Veronalaiset

Ansiotulot

Ansiotulojen määrä henkilöasiakkailla oli vuonna 2012 yhteensä 117,65 miljardia euroa. Siitä naisten osuus oli 44,7 prosenttia ja miesten 55,3 prosenttia. Ansiotulojen määrän kasvu vuodesta 2011 oli naisilla 4,4 prosenttia ja miehillä 3,8 prosenttia. Naisten keskimääräinen ansiotulo oli 22 493 euroa/henkilö ja miesten kesimääräinen ansiotulo oli 29 920 euroa/henkilö. Keskimääräisen ansiotulon kasvu edellisestä vuodesta oli naisilla 5,6 % ja miehillä 4,4, %.

Ansiot

Pääomatulot

Henkilöasiakkaat saivat pääomatuloja vuonna 2012 kaiken kaikkiaan 9,95 miljardia euroa. Naisten osuus oli 31,6 prosenttia ja miesten 68,4 prosenttia. Pääomatulojen saajista naisia oli 1,364 miljoonaa ja miehiä 1,209 miljoonaa. Naisten pääomatulot kasvoivat 2,3 prosenttia vuodesta 2011. Miesten pääomatulot puolestaan laskivat 9,2 prosenttia vuodesta 2011 eli pääomatulojen kehitys verrattuna naisiin oli päinvastainen. Naisten kesimääräinen pääomatulo oli 2 301 euroa/henkilö ja miesten kesimääräinen pääomatulo oli 5 631 euroa/henkilö. Naisten kesimääräinen pääomatulo kasvoi edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia ja miesten keskimääräinen pääomatulo aleni 10,4 prosenttia.

Pääoma

Palkkatulot

Henkilöasiakkaat ansaitsivat vuonna 2012 palkkatuloja 80,42 miljardia euroa. Naisten osuus oli 43,3 prosenttia ja miesten 56,7 prosenttia. Saajia oli kummassakin ryhmässä lähes sama määrä eli noin 1,415 miljoonaa. Naisten palkkatulot olivat keskimääräin 24 604 euroa ja miesten palkkatulot keksimäärin 32 215. Naisten palkka päätoimesta oli keskimäärin 25 247 euroa/henkilö ja miesten palkka päätoimesta 33 311 euroa/henkilö.

Palkka

Eläketulot

Eläketulojen yhteismäärä henkilöasiakkailla vuonna 2012 oli 26,18 miljardia euroa. Naiset saivat tästä 48,7 prosentin ja miehet 51,3 prosentin osuuden. Eläketulojen saajista miehiä oli 0,683 miljoonaa ja naisia 0,841 miljoonaa. Keskimäärin tarkasteluna naisten eläketulot olivat 15 171 euroa/henkilö ja miesten eläketulot 19 656 euroa/henkilö.

Eläke

Työttömyysturvaetuudet

Työttömyysturvaetuuksia maksettiin vuonna 2012 yhteensä 3,48 miljardia euroa. Naisten osuus oli 45,4 prosenttia ja miesten 54,6 prosenttia. Etuuksien saajista naisia oli 271 207 ja miehiä 290 491.
Naiset saivat työttömyysturvaetuuksia 5 842 euroa/henkilö ja miehet saivat työttömyysturvaetuuksia 6 539 euroa/henkilö.

Työttömyys

Osinkotulot

Henkilöasiakkaat saivat osinkotuloja vuonna 2012 yhteensä 3,83 miljardia euroa. Miehet saivat osinkotuloista 74,93 prosenttia ja naiset 25,07. Osinkotulojen saajista oli miehiä 1,014 miljoonaa ja naisia 1,196 miljoonaa. Naisten keskimääräinen osinkotulo oli 757 euroa/henkilö ja miesten keskimääräinen osinkotulo oli 2 831 euroa/henkilö.

osinko

Verot ja maksut yhteensä

Verojen ja maksujen määrä vuonna 2012 oli henkilöasiakkailla yhteensä 26,80 miljardia euroa. Miehet maksoivat siitä 61,2 prosenttia ja naiset 38,8 prosenttia. Maksajista naisia oli 2,133 miljoonaa ja miehiä 2, 085 miljoonaa. Naiset maksoivat veroja ja maksuja keskimäärin 4 877 euroa/henkilö ja miehet 7 864/henkilö.

Verot ja maksut

Tilastotaulukot