Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden vähennykset verovuonna 2012

Tilastoja henkilöasiakkaiden vähennyksistä verovuoden 2012 tuloverotuksessa.

Henkilöverotuksen vähennysjärjestelmä jakautuu

  • valtionverotuksessa tehtäviin vähennyksiin,
  • kunnallisverotuksessa tehtäviin vähennyksiin ja
  • sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa tehtäviin vähennyksiin.

Tulolajeittain tarkasteltaessa voidaan erottaa vähennykset ansiotulosta ja vähennykset pääomatulosta.  Lisäksi ovat suoraan verosta tehtävät vähennykset.

Matkakuluvähennys

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ovat tulonhankkimismenoja, jotka vähennetään ansiotulosta sekä valtion- että kunnallisverotuksessa.

Henkilöasiakkaat ilmoittivat verovuodelta 2012 matkakuluja yhteensä 2 101 miljoonaa euroa (+ 1,4 %). Matkakuluja ilmoitti yhteensä 868 985 henkilöä (+ 1,4 %).

Matkakuluja vähennettiin ansiotulosta yhteensä 1 545 miljoonaa euroa (+1,2 %). Matkakuluvähennystä sai 830 605 henkilöä (+ 1,2 %). Matkakuluvähennyksen maksimimäärä on 7 000 euroa ja omavastuu 600 euroa. Maksimivähennyksen teki 25 829 henkilöä.

matka

Työmarkkinajäsenmaksuvähennys

Työmarkkinajäsenmaksut ovat tulonhankkimismenoja, jotka vähennetään ansiotulosta sekä valtion- että kunnallisverotuksessa.

Työmarkkinajäsenmaksuja vähennettiin ansiotulosta yhteensä 619 miljoonaa euroa (+2,6 %). Työmarkkinajäsenmaksuvähennyksen sai 1 974 769 henkilöä (+ 0,2 %). Vähennyksen tehneistä 87 % oli palkansaajia.

työmarkkina

Eläkevakuutusmaksuvähennys

Eläkevakuutus on jaettavissa pakolliseen ja vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen. Pakollinen eläkevakuutus järjestetään lakisääteisenä tai työmarkkinajärjestöjen sopimuksilla. Vapaaehtoinen eläkevakuutus voi olla kollektiivinen tai henkilön itsensä tai työnantajan järjestämä yksilöllinen eläkevakuutus.

Pakollisia ja vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja vähennettiin yhteensä 5 069 miljoonaa euroa (+10,1 %). Eläkevakuutusmaksua vähensi 2 013 775 henkilöä (-0,5 %).

Pakolliset eläkevakuutusmaksut vähennetään ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa. Pakollista eläkevakuutusmaksua maksettiin 4 672 miljoonaa euroa (+11,6 %) ja vähennettiin saman verran. Maksajia/vähennyksen saajia oli 2 583 029 kpl (- 0,1 %).

Pakollista eläketurvaa voidaan täydentää vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut vähennetään pääomatulosta. Vapaaehtoista eläkevakuutusmaksua maksoi 400 476 henkilöä (-3,0 %) yhteensä 401 miljoonaa euroa (-4,8 %). Vapaaehtoista eläkevakuutusmaksua vähennettiin 397 miljoonaa euroa (-4,7 %) ja vähennyksen saajia oli 402 436 henkilöä (-2,9 %).

eläkevakuutus

Opintorahavähennys

Opiskelija saa verotuksessa opintorahasta opintorahavähennyksen, joka tehdään ansiotulosta vain kunnallisverotuksessa. Enimmillään vähennys on 2 600 euroa. Opintorahaa vähennettiin ansiotuloista yhteensä 181 miljoonaa euroa (-4,8 %). Vähennystä sai 178 675 henkilöä (-4,4 %).

Opintolainavähennyksen saavat ne opiskelijat, jotka suorittavat korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa. Opintolainavähennys tehdään suoraan verosta. Opintolainavähennystä sai 4 561 henkilöä, yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.

opinto

Eläketulovähennys

Eläketulovähennys myönnetään valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa, ja se pienenee asteittain tulojen kasvaessa. Eläketulosta tehtävä vähennys on maksimissaan valtionverotuksessa 11 660 euroa ja kunnallisverotuksessa 8 530 euroa.

Eläketulovähennys on euromäärältään suurin valtionverotuksen ansiotulosta tehtävä vähennys, yhteensä 11 270 miljoonaa euroa (+4,3 %). Vähennyksen saajia oli 1 412 431 henkilöä (-3,2 %) ja vähennys keskimäärin 7 979 euroa. Eläketulovähennyksen teki 55,5 % palkansaajista, joilla on ansio- ja/tai pääomatuloa.

Kunnallisverotuksessa ansiotulosta tehtävä eläketulovähennys oli euromäärältään yhteensä 5 685 miljoonaa euroa (+2,4 %). Vähennyksen saajia oli 1 145 426 henkilöä (-4,4 %) ja vähennys keskimäärin 4 963 euroa.

eläketulo

Asuntolainan ym. korkovähennys

Henkilöasiakas voi vähentää verotuksessa asunto-, opinto- ja tulonhankkimisvelan korot. Käytännössä lähes kaikki vähennettävät korot ovat asuntolainan korkoja.

Velan korot vähennetään pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole tai niiden määrä ei riitä vähennyksen tekemiseen, verovelvollinen saa alijäämähyvitystä, joka vähennetään ansiotulojen verosta. Alijäämähyvitys on 30 prosenttia niiden korkojen määrästä, joita ei voida vähentää pääomatulosta. Ensiasunnon hankintaan otetun velan koroille alijäämähyvitys on 32 prosenttia. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa, mitä korotetaan 400 euroa yhdestä lapsesta ja 800 euroa vähintään kahdesta lapsesta.

Verovuonna 2012 ilmoitettuja asuntolainojen korkoja oli 1 244 039 henkilöllä (- 16,1 %). Asuntolainan  korkoja oli tällöin yhteensä 1 424 miljoonaa euroa (-1,6 %).

Alijäämähyvitystä asuntolainan ym. koroista vähennettiin ansiotulon verosta yhteensä 318 miljoonaa euroa (-6,6 %) yhteensä 1 308 907 henkilöltä (+ 1,8 %). Maksimialijäämähyvityksen asuntolainojen ym. koroista sai 11 927  henkilöä.

asunto

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys vähennetään suoraan maksettavaksi tulevasta verosta.

Tilastotaulukot