Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset ja jäännösverot tulonsaajaryhmittäin verovuonna 2012

Tilastoja henkilöasiakkaiden tuloveroista, veronpalautuksista ja jäännösveroista tulonsaajaryhmittäin verovuonna 2012.

Tuloverot

Henkilöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2012 tuloveroja yhteensä 26,8 miljardia euroa (+2,1 %). Palkansaajien osuus tuloveroista on 69,4 prosenttia, joka euroissa mitattuna tarkoittaa 18,6 miljardia. Eläkeläisten euromääräinen osuus on 4,0 miljardia sekä elinkeinonharjoittajien ja maatilatalouden harjoittajien molempien 1,5 miljardia.

Palkansaajien osuus tuloveroista on viime vuosien aikana hieman pienentynyt samalla kun eläkeläisten osuus on kasvanut. Tämä on erityisesti seurausta suurten ikäluokkien eläköitymisestä ja työllisten lukumäärän hienoisesta laskusta. Vielä verovuonna 2008 palkansaajien osuus tuloveroista oli 71,2 prosenttia ja eläkeläisten 13,5 prosenttia.

Veronpalautukset

Tulonsaajaryhmien osuudet veronpalautuksista noudattelevat pitkälti ryhmien osuuksia tuloveroista, joskin palkansaajien osuus veronpalautuksista hieman korostuu ja eläkeläisten osuus vastaavasti pienenee. Tämä johtuu siitä, että palkansaajilla on tyypillisesti enemmän vähennyksiä, joita ei ole otettu huomioon ennakonpidätysprosenteissa.

Jäännösverot

Jäännösveroista palkansaajien osuus on selvästi alle puolet. Elinkeinonharjoittajien ja maatilatalouden harjoittajien suhteelliset osuudet korostuvat perinteisesti jäännösveroissa, koska näiden ryhmien ennakonkanto perustuu ennakkoveroihin, jotka jäävät usein hieman alakanttiin lopullisen veron määrään verrattuna.

Tilastotaulukko