Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden vähennykset verovuonna 2011

Tilastoja henkilöasiakkaiden vähennyksistä verovuoden 2011 tuloverotuksessa. 

Henkilöverotuksen vähennysjärjestelmä jakautuu 

  • valtionverotuksessa tehtäviin vähennyksiin, 
  • kunnallisverotuksessa tehtäviin vähennyksiin ja 
  • sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa tehtäviin vähennyksiin. 

Tulolajeittain tarkasteltaessa voidaan erottaa vähennykset ansiotulosta ja vähennykset pääomatulosta. Lisäksi ovat suoraan verosta tehtävät vähennykset. 

Matkakuluvähennys 

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ovat tulonhankkimismenoja, jotka vähennetään ansiotulosta sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. 

Henkilöasiakkaat ilmoittivat verovuodelta 2011 matkakuluja yhteensä 2 072 miljoonaa euroa (+ 7,5 %). Matkakuluja ilmoitti yhteensä 857 380 henkilöä (+ 2,2 %). 

Matkakuluja vähennettiin ansiotulosta yhteensä 1 526 miljoonaa euroa (+9,0 %). Matkakuluvähennystä sai 820 352 henkilöä (+ 2,5 %). Matkakuluvähennyksen maksimimäärä on 7 000 euroa ja omavastuu 600 euroa. Maksimivähennyksen teki 25 512 henkilöä, joista yli 67 % tienasi yli 35 000 euroa/vuosi.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut 2008-2011

Työmarkkinajäsenmaksuvähennys

Työmarkkinajäsenmaksut ovat tulonhankkimismenoja, jotka vähennetään ansiotulosta sekä valtion- että kunnallisverotuksessa

Työmarkkinajäsenmaksuja vähennettiin ansiotulosta yhteensä 603 miljoonaa euroa (+2,4 %). Työmarkkinajäsenmaksuvähennyksen sai 1 970 050 henkilöä (+ 0,2 %). Vähennyksen tehneistä 88 % oli palkansaajia.

Työmarkkinajäsenmaksut 2008-2011

Eläkevakuutusmaksuvähennys

Eläkevakuutus on jaettavissa pakolliseen ja vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen. Pakollinen eläkevakuutus järjestetään lakisääteisenä tai työmarkkinajärjestöjen sopimuksilla. Vapaaehtoinen eläkevakuutus voi olla kollektiivinen tai henkilön itsensä tai työnantajan järjestämä yksilöllinen eläkevakuutus.

Pakollisia ja vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja vähennettiin yhteensä 4 608 miljoonaa euroa (+10,4 %). Eläkevakuutusmaksua vähensi 2 643 927 henkilöä (-2,8 %).

Pakolliset eläkevakuutusmaksut vähennetään ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa. Pakollista eläkevakuutusmaksua maksettiin 4 187 miljoonaa euroa (+12,4 %) ja vähennettiin saman verran. Maksajia/vähennyksen saajia oli 2 585 557 kpl (+ 1,2 %).

Pakollista eläketurvaa voidaan täydentää vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut vähennetään pääomatulosta. Vapaaehtoista eläkevakuutusmaksua maksoi 412 995 henkilöä (-5,6 %) yhteensä 421 miljoonaa euroa (-7,1 %). Vapaaehtoista eläkevakuutusmaksua vähennettiin 417 miljoonaa euroa (-7,1 %) ja vähennyksen saajia oli 409 847 henkilöä (-5,7 %).

Eläkevakuutusmaksut 2008-2011

Opintorahavähennys

Opiskelija saa verotuksessa opintorahasta opintorahavähennyksen, joka tehdään ansiotulosta vain kunnallisverotuksessa. Enimmillään vähennys on 2 600 euroa. Opintorahaa vähennettiin ansiotuloista yhteensä 190 miljoonaa euroa (-9,7 %). Vähennystä sai 186 837 henkilöä (-7,4 %).

Opintolainavähennyksen saavat ne opiskelijat, jotka suorittavat korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa. Opintolainavähennys tehdään suoraan verosta. Opintolainavähennystä sai 4 752 henkilöä, yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.

Opintorahavähennys 2008-2011

Eläketulovähennys

Eläketulovähennys myönnetään valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa, ja se pienenee asteittain tulojen kasvaessa. Eläketulosta tehtävä vähennys on maksimissaan valtionverotuksessa 11 150 euroa ja kunnallisverotuksessa 8 170 euroa.

Eläketulovähennys on euromäärältään suurin valtionverotuksen ansiotulosta tehtävä vähennys, yhteensä 10 804 miljoonaa euroa (+0,1 %). Vähennyksen saajia oli 1 459 044 henkilöä (+1,1 %) ja vähennys keskimäärin 7 405 euroa.

Kunnallisverotuksessa ansiotulosta tehtävä eläketulovähennys oli euromäärältään yhteensä 5 550 miljoonaa euroa (+1,4 %). Vähennyksen saajia oli 1 198 659 henkilöä (+0,4 %) ja vähennys keskimäärin 4 630 euroa.

Eläketulovähennykset 2008-2011

Asuntolainan ym. korkovähennys

Henkilöasiakas voi vähentää verotuksessa asunto-, opinto- ja tulonhankkimisvelan korot. Käytännössä lähes kaikki vähennettävät korot ovat asuntolainan korkoja.

Velan korot vähennetään pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole tai niiden määrä ei riitä vähennyksen tekemiseen, verovelvollinen saa alijäämähyvitystä, joka vähennetään ansiotulojen verosta. Alijäämähyvitys on 28 prosenttia niiden korkojen määrästä, joita ei voida vähentää pääomatulosta. Ensiasunnon hankintaan otetun velan koroille alijäämähyvitys on 30 prosenttia. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa, mitä korotetaan 400 euroa yhdestä lapsesta ja 800 euroa vähintään kahdesta lapsesta.

Ilmoitetut asuntolainojen ym. korot laskivat vuoden 2009 ja 2010 välillä jopa -49,2 %, mutta ovat lähteneet kohoamaan jälleen vuodesta 2010 lähtien. 1 483 231 henkilöä (+ 3,0 %) ilmoitti verovuodelta 2011 asuntolainan ym. korkoja yhteensä 1 447 miljoonaa euroa (+22,8 %).

Alijäämähyvitystä asuntolainan ym. koroista vähennettiin ansiotulon verosta yhteensä 340 miljoonaa euroa (+22,0 %) yhteensä 1 286 111 henkilöltä (+ 3,0 %). Maksimialijäämähyvityksen asuntolainojen ym. koroista sai 12 286  henkilöä.

Asuntolainan korot 2008-2011

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys vähennetään suoraan maksettavaksi tulevasta verosta.

Tilastotaulukot