Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista, kustannusten korvauksista ja luontoiseduista 2011

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin. Verovuoden 2011 lopulliset verotustiedot valmistuvat marraskuussa 2012 ja voivat poiketa näistä ennakkotiedoista. 

Sisältö

Ansiotulot ja etuudet

Palkkatulot

Kalenterivuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivatyhteensä 77 miljardia euroa (+4,5 %). Palkkatuloja sai yhteensä 2,8 miljoonaa henkilöä (+1,6 %).

Palkkatulot 2008-2011

Eläketulot

Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat eläketulot olivat yhteensä 24,4 miljardia euroa (+4,8 %). Eläketuloja sai yhteensä 1,5 miljoonaa henkilöä (+1,5 %).

Eläketulot 2008-2011

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksia ovat ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ja peruspäiväraha. Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivatyhteensä 3,1 miljardia euroa (-5,1 %). Työttömyyskorvauksia sai yhteensä 550 000 henkilöä (-10,3 %).

Työttömyyskorvaukset 2008-2011

Sosiaalietuudet

Sosiaalietuuksia ovat muun muassa äitiyspäiväraha, opintoraha ja lapsen kotihoidon tuki. Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat sosiaalietuudet olivatyhteensä 2,6 miljardia euroa (-1,2 %). Sosiaalietuuksia sai yhteensä 813 000 henkilöä (+0,3 %).

Sosiaalietuudet 2008-2011

Työsuhdeoptiot

Työsuhdeoptio merkitsee työsuhteeseen perustuvaa oikeutta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää arvoa alempaan hintaan. Edun arvo on osakkeen tai osuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun työsuhdeoptiota käytetään. Edun saajan verotettavaksi tuloksi lasketaan edun arvon ja saajan maksaman hinnan välinen erotus sinä vuonna, jona työsuhdeoptioiden luovutus on tapahtunut.

Verovuonna 2011 työnantajien luontoisetuna antamien työsuhdeoptioiden arvo oli yhteensä 128,8 miljoonaa euroa (+ 15,4 %). Työsuhdeoptioita sai vajaa 6 600 henkilöä (+ 19,5 %).

Työsuhdeoptiot 2008-2011

Verovapaat kustannusten korvaukset

Kilometrikorvaukset

Verovuonna 2011 työnantajat maksoivat verovapaita kilometrikorvauksia yhteensä 1,1 miljardia euroa (+ 5,3  %). Kilometrikorvauksia sai yhteensä 742 000 henkilöä (+ 1,9 %).

Kilometrikorvaukset 2008-2011

Päivärahat

Verovuonna 2011 työnantajat maksoivat verovapaita päivärahoja yhteensä 742,1 miljoonaa euroa (+ 1,7 %). Kokopäivärahoja sai yhteensä 506 000 henkilöä (+ 3,2 %), osapäivärahoja 360 000 henkilöä (+ 2,2 %) ja ulkomaan päivärahoja 188 000 henkilöä (+ 5,8 %).

Päivärahat 2008-2011

Luontoisedut

Autoedut

Verovuonna 2011 työnantajien luontoisetuna antaman vapaan autoedun arvo oli 407 miljoonaa euroa (+ 0,3 %) ja käyttöedun arvo 95 miljoonaa euroa (+ 0,3 %). Vapaata autoetua sai 51 000 henkilöä (- 0,7 %) ja käyttöetua 20 000 henkilöä (+ 3,7 %).

Autoedut 2008-2011

Työsuhdematkalippuetu

Verovuonna 2011 työnantajien luontoisetuna antamien työsuhdematkalippujen arvo oli yhteensä 11,1 miljoonaa euroa (+ 27,1 %). Tästä saajille verovapaata tuloa oli 9,0 miljoonaa euroa (+ 35,2 %) ja saajille veronalaista, palkkaan lisättävää tuloa 2,1 miljoonaa euroa (+ 1,3 %). Työsuhdematkalippuja sai yhteensä 71 000 henkilöä (+ 20,8 %). 
[Tietoja korjattu 28.8.2013]

Puhelin-, ravinto-, asunto- ja muut luontoisedut

Verovuonna 2011 työnantajien luontoisetuna antamien puhelin-, ravinto-, asunto- ja muiden luontoisetujen arvo oli yhteensä 342 miljoonaa euroa (+ 2,5 %). Muita luontoistuja ovat esimerkiksi autotalli- ja vene-etu, palkaksi katsotut henki- ja eläkevakuutusmaksut, yksilöimättömästä lahjakortista syntyvä etu, merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saama luontoisetu ja henkilöstöannista syntyvät edut.

Puhelinedun sai yhteensä 397 000 henkilöä (+ 4,0 %), ravintoedun 292 000 henkilöä (+ 3,0 %), asuntoedun 15 000 henkilöä (+ 2,9 %) ja muun luontoisedun 92 000 henkilöä (+ 13,9 %).

Puhelin-, ravinto-, asunto- ja muut luontoisedut 2008-2011

Tilastot koko maasta, maakunnittain ja kunnittain

Ansiotulot ja etuudet

Kustannusten korvaukset ja luontoisedut

Koontisivu tuloverotilastoista