Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tuloverotus verovuonna 2010

Tälle sivulle on kerätty tilastoja henkilöasiakkaiden tuloista, vähennyksistä, tuloveroista, veronpalautuksista, jäännösveroista sekä veronsaajien osuuksista tuloveroista verovuonna 2010.

Veronalaiset tulot

Veronalaista tuloa ovat kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot, joita ei erikseen ole säädetty verosta vapaiksi.

Ansio- ja pääomatulot*

Henkilöasiakkaiden ansio- ja pääomatulot verovuonna 2010 olivat yhteensä 117,5 miljardia euroa. Tulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 prosenttia.

Ansio- ja pääomatuloista oli

  • ansiotuloa 108,2 miljardia euroa (muutos edellisvuoteen 3 %)
  • pääomatuloa 9,3 miljardia euroa (muutos edellisvuoteen 22,1 %).

Tilastot sisältävät sekä veronalaiset tulot että joitakin verovapaiksi säädettyjä tuloja, esimerkiksi verovapaita osinkotuloja ja luovutusvoittoja. Verovapaiden osinkotulojen määrä on ennakkotiedon mukaan n. 2,2 miljardia euroa.

Henkilöasiakkaiden ansio- ja pääomatulot verovuosina 2007 – 2010

Vuosi Ansiotulo, milj. euroa Muutos, % Saajien 
lkm, kpl
Pääomatulo, milj. euroa Muutos, %

 

Saajien 
lkm, kpl

2007

97 254

5,5

4 402 151

11 634

23,7

2 500 423

2008

103 323

6,2

4 433 440

9 683

-16,8

2 435 744

2009

105 035

1,7

4 437 289

7 615

-21,4

2 486 520

2010

108 169

3,0

4 465 656

9 301

22,1

2 561 805

Henkilöasiakkaiden ansio- ja pääomatulot verovuosina 2007 – 2010

Ansio- ja pääomatuloverot 2007-2010

Henkilöasiakkaiden osinkotulot, luovutusvoitot ja vuokratulot verovuosina 2007 – 2010*

Osinko, luovutusvoitto ja vuokratulo

Työttömyysturvaetuudet*

Työttömyysturvaetuuksien saajien lukumäärä väheni 24 808 henkilöllä. Euromääräinen työttömyysturva sitä vastoin kasvoi 375 miljoonaa euroa verrattuna verovuoteen 2009.

Työttömyysturvaetuuksien kehitys verovuosina 2007 – 2010

 

Vuosi

Milj. euroa

Muutos, %

 

Lkm, kpl

Muutos, %

2007

2 229

-9,3

497 183

-8,2

2008

2 114

-5,1

473 545

-4,8

2009

2 875

36,0

637 651

34,7

2010

3 250

13,1

612 843

-3,9

Vähennykset

Henkilöverotuksen vähennysjärjestelmä jakautuu pääosin kahteen osaan: vähennyksiin ansiotulosta ja vähennyksiin pääomatuloista. Lisäksi ovat suoraan verosta tehtävät vähennykset.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut*

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ovat tulonhankkimismenoja, jotka vähennetään ansiotulosta.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut verovuosina 2007 - 2010

 

Matkakulut, 1 000 euroa

Lukumäärä, kpl

2007

Muutos, %

2008

Muutos, %

2009

Muutos, %

2010

Muutos, %

Ilmoitetut matkakulut

1 693 396

7,6

1 855 533

9,6

1 841 920

-0,7

1 925 414

4,5

Ilmoittaneiden lukumäärä

853 429

5,9

866 769

1,6

831 983

-4,0

837 817

0,7

Vähennetyt matkakulut

1 262 046

13,4

1 403 790

11,2

1 327 562

-5,4

1 399 999

5,5

Vähennysten saajien lkm

815 274

5,6

833 897

2,3

790 714

-5,2

799 443

1,1

Maksimivähennyksen tehneiden lkm

11 933

-73,1

18 028

51,1

18 350

1,8

20 344

10,9

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys vähennetään suoraan maksettavaksi tulevasta verosta.

Verotettavat tulot*

Verotettava tulo saadaan, kun veronalaisesta tulosta on tehty lainmukaiset vähennykset.

Verotettava ansiotulo jakautuu valtionverotuksen verotettavaan ansiotuloon ja kunnallisverotuksen
verotettavaan ansiotuloon. Lisäksi on vielä verotettava pääomatulo. Nämä kaikki lasketaan eri tavoin ja niihin kohdistetaan eri vähennyksiä.

      Henkilö-

     asiakkaat

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

Milj. euroa

Muutos, %

Lkm, 1000 kpl

Milj.euroa

Muutos, %

Lkm, 1000 kpl

Milj. euroa

Muutos, %

Lkm, 1000 kpl

Milj. euroa

Muutos, %

Lkm,1000 kpl

Verotettava ansiotulo, 
valtionverotus

89 476

5,4

4 296

85 425

-4,5

3 916

85 073

-0,4

3 845

88 967

4,6

3 984

Verotettava 
ansiotulo,kunnallisverotus

78 676

7,8

3 899

83 637

6,3

3 948

84 402

0,9

3 908

85 733

1,6

3 861

Verotettava 
pääomatulo

8 923

25,8

1 054

6 833

-23,4

866

4 957

-27,5

912

6 522

31,6

974

Tuloverot

Henkilöasiakkaille määrättiin ansio- ja pääomatuloveroja verovuodelta 2010 yhteensä 25,3 miljardia euroa. Lisäystä edellisvuoteen 1,1 miljardia euroa eli 4,5 prosenttia.

Henkilöasiakkaiden verot ja veronluonteiset maksut verovuosina 2007–2010

Henkilöasiakkaat

2007

2008

2009

2010

Milj. 
euroa
Muutos, 
%
Milj. 
euroa
Muutos, 
%
Milj.
euroa
Muutos, 
%
Milj.
euroa
Muutos, 
%

Ansiotuloverot

22 654

3,2

23 781

5,0

22 906

-3,7

23 566

2,9

Pääomatuloverot

2 454

25,6

1 869

-23,8

1 340

-28,3

1 771

32,2

Yhteensä

25 108

5,0

25 650

2,2

24 245

-5,5

25 337

4,5

Maksajien lukumäärä

4 222 510

4 252 664

4 221 662

4 219 475

Veronpalautukset ja jäännösverot

Veronpalautuksia maksetaan 3,3 miljoonalle henkilölle yhteensä 2,12 miljardia euroa. Keskimääräinen palautus on 638 euroa. Jäännösveroja tulee maksettavaksi 745 tuhannelle asiakkaalle yksi miljardi euroa. Keskimääräinen jäännösvero on 1 356 euroa.

Veronsaajien osuudet tuloveroista

Verohallinto tilittää keräämänsä henkilöasiakkaiden tuloverot yhteiskunnan palveluja ylläpitäville veronsaajille, eli valtiolle, kunnille, Kansaneläkelaitokselle ja seurakunnille.

Henkilöasiakkaille määrätyistä tuloveroista on

  • valtion osuus 6,9 miljardia euroa (muutos edellisvuoteen 2,8 %)
  • kuntien osuus 15,6 miljardia euroa (3,5 %)
  • Kansaneläkelaitoksen osuus 2 miljardia euroa (22,7 %)
  • seurakuntien osuus 853 miljoonaa euroa (0,8 %).

Henkilöasiakkaiden maksuunpannut ansio- ja pääomatuloverot sekä eri veronsaajien osuudet verovuosina 2000–2010

Henkilöasiakkaiden maksuunpannut ansio- ja pääomatuloverot

Lisätietoa:

  • Lehdistötiedote:

* Vuoden 2010 tiedot ennakkotietoja