Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset, jäännösverot ja veronsaajien osuudet alueittain verovuonna 2016

Tilastoja henkilöasiakkaiden tuloveroista, veronpalautuksista ja jäännösveroista sekä veronsaajien osuuksista koko maassa, maakunnittain ja kunnittain verovuonna 2016.

Tuloverot

Henkilöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2016 tuloveroja yhteensä 30,5 miljardia euroa. Henkilöasiakkaiden tuloverot olivat vuoden 2015 tasolla. Henkilöasiakkaiden tuloverojen kasvu oli hitainta sitten vuoden 2010. Vuonna 2009 henkilöasiakkaiden tuloverot laskivat 5,5 prosenttia. Viime vuonna pääomatuloverot supistuivat 4,8 prosenttia 2,5 miljardiin euroon. Ansiotuloista kerättävät verotulot ovat kasvaneet vuodesta 2010 lähtien. Ansiotuloista määrättiin veroja 27,5 miljardia, joka oli noin 0,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Työtulovähennyksen nostaminen hidasti eniten ansiotulojen verokertymän kasvua. Lisäksi henkilöasiakkaat maksoivat viime vuodelta Yleisradion toiminnan rahoittamiseksi perittävää Yle-veroa 485 miljoonaa euroa (-3,6 %).

Tuloverot maakunnittain

Tuloverojen kasvu oli nopeinta Pohjois-Savossa, Satakunnassa sekä Uudellamaalla. Pohjois-Savon kasvu selittyy pääomatulojen kasvulla. Satakunnassa kasvu kertyy pääomatuloista sekä kunnallisveroista. Uudellamaalla sen sijaan pääomatuloista kertyvät verot laskivat mutta kunnallisverot sekä ansiotuloista perittävä valtionvero kasvoivat. Eniten tuloverot supistuivat Ahvenanmaalla, jossa pääomatuloista kertyi veroja 25% vähemmän kuin vuonna 2015.

Veronpalautukset ja jäännösverot

Veronpalautuksia maksetaan noin 2,6 mrd euroa (+10,2 %) lähes 3,7 miljoonalle henkilölle. Jäännösverojen määrä sen sijaan laski noin 60 miljoonaa (-5,2 %) kokonaissumman ollessa 1,1 miljardia. Jäännösveroja maksavien asiakkaiden lukumäärä laski 8,8 prosenttia. Jäännösveroja määrättiin maksettavaksi noin 680 000 henkilöasiakkaalle.

 
Tilastotaulukot:

Veronsaajien osuudet henkilöasiakkaiden tuloveroista

Verohallinto tilittää keräämänsä henkilöasiakkaiden tuloverot valtiolle, kunnille KELAlle ja seurakunnille.

Verovuonna 2016 henkilöasiakkaille määrätyistä tuloveroista on

  • valtion osuus 8,8 miljardia euroa (-1,9 %)
  • kuntien osuus 18,8 miljardia euroa (+0,8 %)
  • KELAn osuus 2,0 miljardia euroa (+1,4 %)
  • seurakuntien osuus 900 miljoonaa euroa (-0,4 %).

 
Valtion osuuden laskua selittää pääomatuloverojen supistuminen. Pääomatuloverot tilitetään kokonaisuutena valtiolle.

Tilastotaulukot: