Henkilöasiakkaiden tuloverotilastoja verovuodelta 2016

Tulot, vähennykset, tuloverot, jäännösverot, veronpalautukset ja veronsaajien osuudet (valmistunut verotus)

Tulojen kehitys, matkakustannusten korvaukset ja luontoisedut (ennakkotietoa)

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin. Lopullisen verotuksen tiedot voivat poiketa näistä tiedoista.

Tulokehitystilastot sisältävät tietoa Suomessa maksetuista palkka-, eläke-, työttömyys- ja sosiaaliturvaetuuksista sekä vertailun edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Tilaston laadinnassa on huomioitu ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset tulot, ei esimerkiksi pääomatuloja. Tuloista ei ole vähennetty verovähennyksiä.

Tilastot matkakustannusten korvauksista ja luontoiseduista sisältävät tietoa työsuhdeoptioista, kilometrikorvauksista, päivärahoista, autoeduista, työsuhdematkalipuista sekä puhelin-, ravinto-, asunto ja muista luontoiseduista.

Tuloveroprosentit

Kunnat ja seurakunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain.