Päivittyvä tilastokatsaus

Verohallinto julkaisee korona-aikana verojen maksuvaikeuksiin liittyviä tilastoja  toimitusten ja sidosryhmien käyttöön.

Kokonaisverovelan määrän kehitys

Graafi 1: Kokonaisverovelan määrän kehitys tammikuusta 2020 alkaen (päivitetty 6.10.2021)

Graafi 2: Verovelat verolajeittain (päivitetty 6.10.2021)

Taulukko 1: Verovelan määrä verolajeittain vuonna 2021 (päivitetty 6.10.2021)

Taulukossa esitetty eri verolajien verovelan määrän kehitys vuonna 2021.
Verolaji Tammikuu
(milj. €)
Maaliskuu
(milj. €)
Toukokuu
(milj. €)
Elokuu
(milj. €)
Lokakuu
(milj. €)
Arvonlisävero 1 983 1 896 1 849 1 853 1 797
Henkilöasiakkaiden tulovero
(sis. ennakonpidätykset)
1 241 1 254 1 203 1 180 1 228
Yhteisöjen tulovero 431 430 412 420 421
Kiinteistövero 49 41 37 45 60
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 36 36 36 37 37
Valmistevero puuttuu *) 36 36 37 38
Muut verot 68 68 73 72 73
YHTEENSÄ 3 808 3 761 3 646 3 644 3 654

*) Valmisteveron verovelan määrä ei teknisistä syistä ollut saatavilla tammikuussa.

2021: Välillä tammi-lokakuu verovelan kokonaiseuromäärä väheni noin 154 miljoonaa euroa.

Maksujärjestelyt

Graafi 3: Maksujärjestelyiden hakeminen OmaVerossa (päivitetty 6.10.2021)

Graafi 4: Maksujärjestelyistä tehdyt huomautukset ja maksujärjestelyjen raukeamiset (päivitetty 6.10.2021)

Verovelkarekisteri

Graafi 5: Verovelkarekisterissä julkaistujen asiakkaiden määrä (päivitetty 6.10.2021)

Konkurssit

Graafi 6: Verohallinnon tekemät konkurssiuhkaiset maksukehotukset vuosina 2019-2021 (päivitetty 6.10.2021)

Graafi 7: Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä vuosina 2019-2021 (päivitetty 6.10.2021)