Kesäkuu 2021: Maksuvaikeudet ja koronatilanne

Verohallinto julkaisee verojen maksuvaikeuksiin liittyviä tilastoja toimitusten ja sidosryhmien käyttöön.

Kokonaisverovelan määrän kehitys

Graafi 1: Kokonaisverovelan määrän kehitys tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021

Graafi 2: Verovelat verolajeittain toukokuussa 2021

Taulukko 1: Verovelan määrä verolajeittain, vertailu maaliskuun ja toukokuun välillä

Taulukossa esitetty eri verolajien verovelan määrä maaliskuulta ja toukokuulta sekä muutos.
Verolaji Verovelan määrä (€), 
maaliskuu 2021
Verovelan määrä (€), 
toukokuu 2021
Muutos (€)
Arvonlisävero 1 896 000 000 1 849 000 000 - 47 000 000
Henkilöasiakkaiden tulovero
(sis. ennakonpidätykset)
1 254 000 000 1 203 000 000 - 51 000 000
Yhteisöjen tulovero 430 000 000 412 000 000 - 18 000 000
Kiinteistövero 41 000 000 37 000 000 - 4 000 000
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 36 000 000 36 000 000 0
Valmistevero 36 000 000 36 000 000 0
Muut verot 68 000 000 73 000 000 + 5 000 000
YHTEENSÄ 3 761 000 000 3 646 000 000 ≈ - 115 000 000

Välillä tammi-maaliskuu verovelan kokonaiseuromäärä väheni noin 47 miljoonaa euroa

Maksujärjestelyt

Graafi 3: Maksujärjestelyiden hakeminen OmaVerossa (Huom.! Maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin oli mahdollista hakea 21.4.2021 alkaen. Lue lisää helpotetusta maksujärjestelystä.)

Graafi 4: Maksujärjestelyistä tehdyt huomautukset ja maksujärjestelyjen raukeamiset

Verovelkarekisteri

Graafi 5: Verovelkarekisterissä julkaistujen asiakkaiden määrä

Konkurssit

Graafi 6: Verohallinnon tekemät konkurssiuhkaiset maksukehotukset vuosina 2019-2021

Graafi 7: Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä vuosina 2019-2021