Verotulojen kehitys vuonna 2019

Joka kuukausi päivitettävät katsaukset verotulojen kehityksestä näyttävät keskeiset luvut, muutokset ja taulukot vuodelta 2019. Aikaisempien vuosien verotulojen kehitystä pääset tarkastelemaan tästä.

Lisäksi Verohallinnon tilastotietokannassa julkaistavassa Verotulojen kehitys -tilastossa julkaistaan kuukausittain luvut

 • asiakkaiden maksamista veroista eli bruttokertymästä
 • asiakkaille palautetuista veroista eli palautuksista
 • näiden kahden erotuksesta eli nettokertymästä, joka tilitetään veronsaajille

Verohallinto keräsi tammi-elokuussa 2019 veroja yhteensä 48 068 miljoonaa euroa

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja elokuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-elokuussa 2019 noin 2,0 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-elokuussa 21 678 miljoonaa euroa. Laskua siinä oli 894 miljoonaa. Laskua selittää verotusmenettelyissä tapahtunut muutos, jonka seurauksena palautuksien ja jäännösverojen eräpäivät ovat aikaistuneet. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-elokuussa ennakonpidätyksiä kertyi 19 556 miljoonaa (-0,6%). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Tarkastele verotulojen kertymiä verolajeittain ja kausittain

 • Ylemmästä taulukosta näet graafina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta ja edellisen vuoden vastaavan ajanjakson luvut.
 • Alemmasta taulukosta näet euroina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta. Lisäksi näet muutokset euroina ja prosentteina.
 • Alimmasta taulukosta näet, miten yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpannut kokonaismäärät ovat kehittyneet verovuodesta 2017 alkaen. 
 • Aktivoi taulukko klikkaamalla kuvaa. 
 • Valitse oikean yläkulman nuoli alaspäin, kun haluat tarkastella tiettyä veroryhmää tarkemmin.
 • Palaa takaisin valitsemalla vasemmasta yläkulmasta nuoli ylöspäin.
 • Jos haluat tarkastella aiempia kuukausia, valitse ajankohta vasemmasta yläkulmasta.
 • Lue tarvittaessa taustatiedot tilaston tulkintaohjeesta.

Verotulojen kehitys verolajeittain – kaavio

Verotulojen kehitys verolajeittain – taulukko

Yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpantujen kokonaismäärien kehitys, verovuodet 2017-2019 – kuvaaja

Huomaa, että maksuunpannut ennakkoverot sisältävät 2017 marraskuusta lähtien myös tilikauden päättymisen jälkeen haetut lisäennakot.

Aiempien kuukausien verokertymät

Verohallinto keräsi tammi-heinäkuussa 2019 veroja yhteensä 42 972 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi-heinäkuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-heinäkuussa 2019 noin 1,9 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-heinäkuussa 19 663 miljoonaa euroa, joka oli 218 miljoonaa vähemmän (-1,1 %) kuin vuotta aiemmin. Ajankohtien kertymät eivät kuitenkaan ole verovelvolliskohtaisen joustavan valmistumisen aikataulumuutoksista johtuen vertailukelpoisia. Heinäkuussa joustavan valmistumisen mukaisia veronpalautuksia oli lähes 170 miljoonaa, kun aiempina vuosina henkilöasiakkaiden veronpalautukset ajoittuivat kokonaisuudessaan joko joulukuulle tai marraskuulle.

Henkilöasiakkaiden tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi tammi-heinäkuussa 17 013 miljoonaa (-1,1 %). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Verohallinto keräsi tammi-kesäkuussa 2019 veroja yhteensä 36 752 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja kesäkuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-kesäkuussa 2019 noin 3,0 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-kesäkuussa 16 917 miljoonaa euroa. Kasvua siinä oli 2 miljoonaa. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-kesäkuussa ennakonpidätyksiä kertyi 14 317 miljoonaa (-0,9%). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Verohallinto keräsi tammi-toukokuussa 2019 veroja yhteensä 31 215 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja toukokuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-toukokuussa 2019 noin 4,6 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-toukokuussa 14 217 miljoonaa euroa. Laskua siinä oli 3 miljoonaa. Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-toukokuussa ennakonpidätyksiä kertyi 11 874 miljoonaa (-1,3%). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Verohallinto keräsi tammi-maaliskuussa 2019 veroja yhteensä 19 324 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja maaliskuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-maaliskuussa 2019 noin 10,1 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-maaliskuussa 8 552 miljoonaa euroa. Laskua siinä oli 37 miljoonaa (-0,1%). Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-maaliskuussa ennakonpidätyksiä kertyi 6 990 miljoonaa (-1,3%). Ennakonpidätysten lasku johtuu Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista.

Verohallinto keräsi tammi-helmikuussa 2019 veroja yhteensä 13 975 miljoonaa euroa.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden tammi- ja helmikuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-helmikuussa 2019 noin 3,8 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja.  Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2017 Trafi keräsi sitä 1 169 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammi-helmikuussa 6 049 miljoonaa euroa. Kasvua siinä oli 37 miljoonaa (+0,6%). Esimerkiksi palkoista ja eläkkeistä tehtäviä ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-helmikuussa ennakonpidätyksiä kertyi 4 692 miljoonaa (-1,1%).

Verohallinto keräsi tammikuussa 2019 veroja yhteensä 7 341 miljoonaa euroa.

Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero siirtyi Verohallintoon tammikuun 2018 kohdekaudesta alkaen, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Erityisesti Tullille kertyi arvonlisäveroa viime vuoden tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli suurimmalla osalla asiakkaista vasta maaliskuussa (ns. kuukausimenettelyssä olevat). Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata laskemalla yhteen Verohallinnon ja Tullin luvut.

Verojen kokonaisnettokertymä kasvoi tammikuussa 2019 noin 3,5 prosenttia, kun Tullin viime vuoden tammikuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan. Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2017 Trafi keräsi sitä 1 169 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kerättiin tammikuussa 3 164 miljoonaa euroa. Kasvua siinä oli 70 miljoonaa (+2,3%). Merkittävä osuus henkilöasiakkaiden tuloverokertymästä muodostuu palkkojen ja eläkkeiden ennakonpidätyksistä, joita kerättiin tammikuussa 2481 miljoonaa euroa (+1,2%).