Veroparatiisien torjuntakeinoja: Tehokkaan katumisen ohjelmat

Kuuluu kokonaisuuteen: Veroparatiisit

Artikkeli perustuu Verotus-lehdessä 4/2012 julkaistuun Hannu Kuortin asiantuntijakirjoitukseen "Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja?".

Eri puolilla maailmaa on käytetty veroparatiisijärjestelyjen aiheuttamien verovuotojen torjunnassa myös ns. tehokkaan katumisen ohjelmia. Niissä on kysymys määräajassa ilmoitettuun veroparatiisisijoitukseen käytettävästä lievennetystä sanktiojärjestelmästä verrattuna siihen, että viranomainen paljastaisi ilmoittamatta jätetyn sijoituksen ja määräisi normaalisti lain edellyttämät seuraamukset.

Tehokkaan katumisen ohjelman suosio on ollut varsin korkea esim.

 • Australiassa
 • Italiassa
 • Irlannissa
 • Saksassa
 • Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Ohjelmien sisältö on poikennut toisistaan ja vaikuttanut osaltaan niiden suosioon. Tällä hetkellä erityisesti offshore-sijoituksiin liittyviä ohjelmia on meneillään mm. Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kreikassa. 

Myös talousvaikeuksiin ajautunut Espanja otti keväällä 2012 käyttöön tällaisen ohjelman, joka oli voimassa 30.11.2012 asti ja oli sisällöltään varsin edullinen sijoittajan näkökulmasta. Tämä tarkoitti 10 prosentin kertamaksua laskettuna sijoitettujen varojen määrälle, jolle ei määrätä veronkorotuksia eikä korkoja. Varoja ei tarvinnut kotiuttaa Espanjaan eikä ilmoittajaa kohtaan nostettu myöskään rikossyytettä. Ohjelma herättikin edullisuudellaan myös kriittisiä puheenvuoroja sen suhteen, mikä vaikutus tällaisilla toimilla on yleiseen lainkuuliaisuuteen ja veromoraaliin.

Ruotsissa ja Norjassa on voimassa yleinen itseoikaisumahdollisuus verotuksessa lievemmin sanktioin riippumatta siitä, mistä lähteestä aiemmin ilmoittamatta jätetyt tulot ovat peräisin. Ruotsissa voi oma-aloitteisen veronoikaisuvaatimuksen (frivillig rättelse) avulla välttää jopa syytteen törkeästä veropetoksesta, mikä on viranomaisten tehostuneiden valvontakeinojen ohella motivoinut useita henkilöitä ilmoittamaan takautuvasti tuloja jopa 10 vuoden ajalta, joka on törkeän veropetoksen potentiaalinen syyteaika. 

Ruotsissa on havaittu, että oma-aloitteisten oikaisuvaatimusten tekijöiden tulojen lähdemaa on offshore-sijoituksissa ollut valtaosassa joko Sveitsi tai Luxemburg . Näin siitä huolimatta, että sijoitusjärjestelyssä käytetty yhtiö olisi ollut rekisteröitynä esim. Karibianmeren veroparatiiseihin.

Sijoitustuottojen ilmoittamiseen ja mahdolliseen kotiuttamiseen ovat osaltaan kannustaneet Sveitsissä talletuksille maksettava alhainen korko (yleinen talletusten korkotaso) ja säästödirektiivin mukaisen lähdeveron korottaminen 1.7.2011 alkaen 35 prosenttiin, mikäli valtio ei vaihda tietoja sijoittajana toimivan luonnollisen henkilön kotivaltion kanssa.

Merkittäviä verotuottoja

Tehokkaan katumisen ohjelmat ovat tuoneet merkittäviä verotuottoja ao. valtioille. Suurempi merkitys on vielä sillä, että verohallinnoille ilmoitettu sijoitusvarallisuus on tullut viranomaisten tietoon ja siten verotuksen piiriin myös tulevina vuosina. Lisäksi eri maat ovat profiloineet henkilöitä, jotka ovat osallistuneet näihin ohjelmiin ja kohdistaneet tehostettua valvontaa profilointia vastaaviin asiakasryhmiin.

Esimerkkeinä profiloinneista voidaan mainita:

 • yritystoiminnasta luopuneet
 • kansainvälisen konsernin palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluneet henkilöt
 • urheilijat
 • muut tunnetutusti varakkaat julkisuuden henkilöt kuten eri musiikkialojen artistit, elokuvaohjaajat ym.

Tehokkaan katumisen ohjelmien menestys perustuu kolmen tekijän yhteisvaikutukseen: 

 1. alemmat sanktiot (= kannustaa ilmoittamaan)
 2. tehostunut valvonta (= nostaa kiinnijäämisriskiä)
 3. aktiivinen tiedotuskampanja ohjelmasta (= lisää tietoisuutta tällaisesta mahdollisuudesta)