Veroparatiisien torjuntakeinoja: Muu kansainvälinen yhteistyö

Kuuluu kokonaisuuteen: Veroparatiisit

Artikkeli perustuu Verotus-lehdessä 4/2012 julkaistuun Hannu Kuortin asiantuntijakirjoitukseen "Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja?".

Sopimuksiin perustuvan verotustietojen vaihtamisen lisäksi kansainvälinen yhteistyö on muutoinkin tiivistynyt veroparatiisien torjunnassa viimeisten vuosien aikana. Valvonnan tehostamiseen tähtäävät eri viranomaisten yhteiset

  • seminaarit,
  • työvierailut,
  • kokoukset ja
  • erilaiset verkostot. 

Tapaamiset ovat tulleet osaksi useimpien näiden asioiden parissa työskentelevien arkea. Yhteistyötä tehdään:

  • pohjoismaiden,
  • EU:n,
  • OECD:n ja
  • IOTA:n piirissä.

Näissä tapaamisissa esitellään erilaisia valvonnassa esiin tulleita tapauksia sekä verovalvonnan ja viranomaisyhteistyön ns. parhaita käytäntöjä. On selvää, että tällä alueella viranomaisten välinen kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä ja antaa paljon tietoa, ideoita ja malleja käytännön työhön. Pohjoismaiden kesken yhteistyö on ollut kaikkein aktiivisinta. Valmisteilla on yhteispohjoismainen portaali, johon kerätään tietoja veroparatiisimaiden lainsäädännöstä, tietojenvaihtosopimuksista ja erityisesti kokemusperäistä tietoa käytännön verovalvonnasta.