Veroparatiisien käyttötavat ja käytön laajuus

Kuuluu kokonaisuuteen: Veroparatiisit

Artikkeli perustuu Verotus-lehdessä 4/2012 julkaistuun Hannu Kuortin asiantuntijakirjoitukseen "Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja?".

Veroparatiiseja voidaan käyttää monilla eri tavoilla sekä lailliseen että laittomaan toimintaan. Artikkelin painopisteenä ovat veron välttämiseksi tehdyt järjestelyt, kuten veronkierto ja veropetokset. 

Veroparatiisiyhtiö laillisen verosuunnittelun välineenä

Veroparatiisiyhtiöitä kauppaavat tahot markkinoivat yhtiöiden käyttämistä laillisen verosuunnittelun välineenä, ja heidän tarjoamia käyttökohteita ovat esim. seuraavat: 

 • tavaroiden ja palveluiden kauppa 
 • sijoitusyhtiöt 
 • finanssipalvelut
 • aineettomien oikeuksien hallinta
 • laivanvarustustoiminta ja muut merenkulkuun liittyvät toiminnot
 • vakuutustoiminta
 • pankkitoiminta
 • asiantuntijapalvelut

Veroparatiisien käyttö ei kuitenkaan ole riskitöntä siinä mielessä, että myös yhtiöitä ja erilaisia ratkaisuja kauppaavien tahojen joukossa on huijareita, joiden ehdottamat ”verotehokkaat” ratkaisut voivat tulla kalliimmiksi kuin niiden verojen maksaminen, joita järjestelyllä on pyritty välttämään. Internetistä löytyy monenlaisia anonyymisti palveluja tarjoavia tahoja myös Suomessa, joiden luotettavuuteen voi perustellusti suhtautua varauksella.

Markkinaehdoista poikkeava siirtohinnoittelu

Markkinaehdoista poikkeavan siirtohinnoittelun on väitetty olevan yksi eniten käytetty veroparatiisien käyttömuoto. Samalla sen avulla on arvioitu siirrettävän valtavasti kehitysmaille tarkoitettua tukea rikolliseen tai muutoin laittomaan toimintaan.

Lyhyesti veroparatiisien laittomista käyttötavoista

Veroparatiisien avulla on mahdollista harjoittaa monen tyyppistä rikollista toimintaa kuten:

 • veropetokset
 • velallisen rikoksia
 • rahanpesua
 • korruptiota
 • huumekauppaa
 • sisäpiiritiedon väärinkäyttöä eli toimintoja, joissa käytetyn yhtiöjärjestelyn läpinäkymättömyys toimii teon yhtenä keskeisenä elementtinä.

Veroparatiisien käytön laajuus

On esitetty arvioita, että veroparatiisien kautta kulkisi noin 50 % kaikesta maailmankaupan rahavirroista. Tämä liittyy samalla kansainvälisten konsernien sisällä tapahtuvaan suoritevirtaan, jonka on arvioitu olevan noin 60 % kaikesta kaupasta. 

Veroparatiisesissa olevien varojen arvon määrittäminen on hyvin vaikeaa ja niinpä arviot vaihtelevat suuresti. Yleisesti tietolähteenä käytetyn BIS -pankin tietokanta sisältää tietoja vain 19:sta veroparatiisista. Niissä olevien varojen määräämä arvo on arvioitu olevan 2,7 - 12 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Luikuihin sisältyy ainoastaan yksityishenkilöiden sijoittama varallisuus (suoraan tai erillisten yhtiöjärjetelyiden kautta). Näistä aiheutuvat veromenetykset voisivat olla 24 - 108 miljoonaa dollaria vuodessa (laskettuna maltillisella 3 %:n tuotolla ja käyttäen 30%:n verokantaa). Aiempaa laajempaan tietoaineistoon perustunut tutkimus julkaistiin heinäkuussa 2012. Sen mukaan yksityishenkilöillä olisi sijoituksia veroparatiiseissa jopa 21 - 32 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta. Näistä aiheutuvat veromenetykset voisivat olla 189 - 288 miljoonaa dollaria vuodessa (3 %:n vuosituotto ja 30 %:n verokanta).