Väärinkäytösten torjuntaan vaikuttavat tekijät

Kuuluu kokonaisuuteen: Veroparatiisit

Artikkeli perustuu Verotus-lehdessä 4/2012 julkaistuun Hannu Kuortin asiantuntijakirjoitukseen "Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja?".

Väärinkäytösten torjunnan tehokkuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

  1. lainsäädäntötaso 
  2. seuraamusjärjestelmä
  3. valvonnan tehokkuus

Lisäksi taustalla vaikuttaa yleinen lainkuuliaisuus, yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja erityisesti verotukseen liittyen myös veromoraali.

veroparatiisit 1

Lainsäädäntö ja seuraamustaso ovat teknisesti helpoimmin muutettavissa olevia tekijöitä. On selvää, että lainsäädännön tulee yleisesti ottaen olla väärinkäytösten tekoon mahdollisimman vähän houkutteleva ja yleisesti yhteiskunnassa hyväksyttyjen arvojen mukainen. Sen toteutumista on kyettävä valvomaan riittävän tehokkaasti ja kiinnijäämisestä aiheutuvien seuraamusten  on oltava oikeassa suhteessa tehtyyn tekoon nähden.Tämän ”idealistisen” ajattelumallin käytännön toteuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa, vaan useimmiten jokin osa-alueista ei toimi riittävän hyvin suhteessa toiseen. Paras keino torjua erilaisia väärinkäytöksiä on niiden ennaltaehkäisy. Tämä tulisi ottaa huomioon myös lainsäädäntövaiheessa, jotta ei luotaisi tarpeettoman houkuttelevia tilaisuuksia säännösten kiertämiseksi.