Verotusaiheisia linkkejä

Julkinen hallinto

Lainsäädäntö

Muita yhteyksiä

 • In To on Kelan ja Verohallinnon palvelupiste Suomeen tuleville työntekijöille. In To neuvoo ja ohjaa pääkaupunkiseudulle muuttavia ulkomaalaisia alkuvaiheen kysymyksissä, joita Suomeen tulo herättää. Työntekijöiden lisäksi In To palvelee Suomeen tulevia työnhakijoita, yrittäjiä ja opiskelijoita sekä ulkomaista työvoimaa palkkaavia ja välittäviä yrityksiä. http://www.intofinland.fi
 • Pientyönantajan maksupalvelu - Palkka.fi-palvelu on tarkoitettu pientyönantajille kuten pienyrityksille ja kotitalouksille sekä erilaisille yhdistyksille ja järjestöille. Palvelu soveltuu palkanlaskentaan, jossa työntekijämäärä on samanaikaisesti keskimäärin 1-5 henkeä. http://www.palkka.fi
 • Veronmaksajat: http://www.veronmaksajat.fi/
 • Työeläke.fi on koko työeläkejärjestelmän, yksityisen ja julkisen, yhteinen palvelusivusto ja yhteinen osoite eläkepalveluihin: http://www.tyoelake.fi
 • YritysSuomi: http://www.yrityssuomi.fi
 • Pohjoiskalotin rajaneuvonta on rajaproblematiikkaan erikoistunut asiantuntija, joka tiedottaa ja neuvoo yrityksiä, yksityishenkilöitä ja organisaatioita rajat ylittävissä asioissa. Lisätietoa löydät Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan kotisivuilta www.rajaneuvonta.net.

Verotietoa muista maista

 • Pohjoismainen veroportaali Nordisk eTax on tarkoitettu luonnollisille henkilöille, joilla on tuloa tai varallisuutta toisessa pohjoismaassa. Portaalista saa kuudella kielellä verotietoa jokaisesta pohjoismaasta: http://www.nordisketax.net
 • Haloo Pohjolan sivusto sisältää sekä yksityishenkilöille että viranomaisille suunnattua tietoa, joka koskee yksityishenkilöiden liikkuvuutta Pohjolassa: http://www.hallonorden.org/
 • EU (Verotuksen ja tulliliiton pääosasto):
  http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
 • International Tax Dialogue -sivusto on OECD:n, kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja maailmanpankin yhteisesti perustama verokysymysten kansainvälistä tarkastelua varten tarkoitettu sivusto. Eri maiden verohallinnot ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää sivustoa.  ITDweb-sivuston sivuilla kerrotaan hyväksi todetuista työmenetelmistä ja tutustutaan eri maiden verotuskäytäntöihin ja verosäädöksiin.
  http://www.itdweb.org
 • IOTA  (Intra-European Organisation of Tax Administrations) on Euroopan verohallintojen yhteistyöelin, jonka jäsenmäärä ylittää tänä vuonna 40 maata (2008) Euroopasta. Yhteistyökumppaneina mm. Euroopan Unioni, OECD, sekä sisarjärjestö CIAT (toimii lähinnä latinalaisessa Amerikassa): www.iota-tax.org

Muiden maiden verohallintoja ym.

EU-maat:

 Muita maita: