Yhteisöjen verovuoden 2017 veroilmoituksissa paljon muutoksia

Kuuluu kokonaisuuteen: Verotuksen muutoksia

Eniten on muuttunut veroilmoitus 6C, jota käyttävät yhdistykset, säätiöt ja julkisyhteisöt. Lisäksi täysin uusia ovat veroilmoitus 6U ulkomaisille yhteisöille sekä esimerkiksi liite 7M maatalouden tuloa varten.

Kaikissa veroilmoituksissa on muutettu kohtien numerointia. Myös kysymysten muotoilu on muuttunut esimerkiksi kohdissa, jotka käsittelevät toimialamuutoksia ja omistussuhteita.

Muutokset veroilmoituksissa

Kun tuloveroilmoitusten antaminen Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa päättyi lokakuun lopussa, palvelu jää auki katselutilaan 2.5.2018 asti. Siihen asti Yhteisöjen veroilmoituspalvelusta voi esimerkiksi ottaa talteen aikaisempia verotustietoja.

6B – mikä on muuttunut osakeyhtiöiden ja osuuskuntien veroilmoituksessa? 

 • Monet muutoksista vaikuttavat ilmoittamiseen paperilomakkeella.
 • Osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa veroilmoituksessa 6B vain elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut. Aiemmin piti ilmoittaa myös henkilökohtaisen tulolähteen ja maatalouden tulolähteen tulos tai tappio. Nyt näiden tulolähteiden tiedot ilmoitetaan kokonaisuudessaan liitteillä 7A ja 7M.
 • Henkilökohtaisen tulolähteen tulosta tai tappiota ei tarvitse enää siirtää liitteestä 7A veroilmoitukseen 6B. Nyt liitteessä voi ilmoittaa myös kaikki henkilökohtaisen tulolähteen tiedot, kuten välittömät verot.
 • Osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa maatalouden tulolähteen tiedot nyt uudella liitteellä 7M. Lisäksi maatalouden tiedot voi eritellä aiempaa tarkemmin veroilmoituksella 6B. Liitteen avulla lähinnä lasketaan verotettava tulos. Tavoitteena ei ole ilmoittaa kaikkia verotuksen ja kirjanpidon eroja.

6C – yhdistysten ja säätiöiden veroilmoitus: muutoksia ja uusia käyttäjäryhmiä

 • Entistä useammat asiakasryhmät antavat veroilmoituksen 6C:
  • yhdistykset ja säätiöt (kuten ennenkin)
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko
  • muut rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
  • ammattikorkeakoulut ja yliopistot
  • ylioppilaskunnat ja osakunnat.
 • Merkittävin muutos on se, että veroilmoituksessa on yhteisiä osia kaikille asiakasryhmille ja erillisiä kohtia kullekin asiakasryhmälle.
 • Hallintoon kuuluvien henkilöiden tietoja ja heille maksettuja palkkoja tai palkkioita ei enää eritellä. Myöskään taseen mukaisia varallisuuseriä ei enää tarvitse eritellä. Riittää, että tase on veroilmoituksen liitteenä.
 • Kirjanpidon mukainen tulos ja veronalainen tulos lasketaan nyt samalla laskelmalla.
 • Kiinteistötietoja ei enää tarvitse eritellä, joten liite 76 on poistunut käytöstä. Riittää, että vuokratulot kiinteistöistä ilmoitetaan veroilmoituksessa 6C.

6U – täysin uusi veroilmoitus ulkomaisille yhteisöille

 • Uutta veroilmoitusta 6U käyttävät ulkomaiset yhteisöt (eivät kuitenkaan ulkomaiset kuolinpesät).
 • Tuotot ja kulut voi eritellä veroilmoituksella 6U niin, että ulkomaisen yhteisön erityispiirteet tulevat huomioiduksi paremmin kuin aiemmassa veroilmoituksessa 6B. Tavoitteena on, että uudistuksen jälkeen lisäselvityspyynnöt vähenevät.
 • Uusi liite 80 on otettu käyttöön. Ulkomaisen yhtiön on käytettävä liitettä, jos yhtiölle ei sen edustajien mielestä muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa.
 • Muutokset veroilmoituksen 6B liitteissä 7A ja 7M koskevat myös ulkomaisia yhteisöjä.

Muutoksia veroilmoituksen liitteisiin

 • Liitteet 70, 71A, 71B ja 73: Yksi tai kaksi kohtaa on muuttunut.
 • Liite 62:Lomakkeen rakennetta on parannettu. Verohuojennuspoistoja ei voi vähentää enää verovuonna 2017.
 • Liite 7A:Tietoja pitää ilmoittaa huomattavasti enemmän kuin aiemmin.
 • Liite 7M:Lomake on kokonaan uusi. Yhteisöt ilmoittavat lomakkeella maatalouden tulolähteen tiedot.
Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2017