Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin

Kuuluu kokonaisuuteen: Verotuksen muutoksia

Korkoja lasketaan nykyistä pitemmältä ajalta jäännösverolle ja veronpalautukselle sekä silloin, kun ilmoittaminen on laiminlyöty. Korot lasketaan jatkossa todellisten päivien mukaan ja verovuosittain.

Huojennettu viivästyskorko korvaa maksettavan yhteisökoron

Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä

  • ennakolle eräpäivään asti,
  • jäännösverolle eräpäivään asti ja
  • verotuksen muutoksen yhteydessä verolle määrättyyn eräpäivään asti. Jos yhteisö tai yhteisetuus on saanut veronpalautusta ja verotuksen muutoksen yhteydessä tulee veroa maksettavaksi, veronpalautusta vastaavalle verolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa. Korko lasketaan veronpalautuspäivää seuraavasta päivästä veron eräpäivään saakka.

Korkoja ei lasketa enää tilikausittain. Huojennettu viivästyskorko lasketaan verovuosittain.

Huojennetulla viivästyskorolla on vähimmäismääräinen korkoprosentti. Se on ainoa muutos siihen, miten korkoprosentti määräytyy. Korkoprosentti on korkolaissa tarkoitettu viitekorko, joka on voimassa kalenterivuotta edeltävän puolen vuoden aikana ja johon lisätään 2 prosenttiyksikköä. Korko on kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia. Huojennetun viivästyskoron määrä on 2 prosenttia vuonna 2017.

Silloin kun huojennettua viivästyskorkoa lasketaan jäännösverolle, joka määrätään verovuoden verotuksen päättyessä, korosta vähennetään 20 euroa – kuitenkin enintään koron määrä.

Huojennettu viivästyskorko ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Säännökset huojennetusta viivästyskorosta koskevat yhteisöä ja yhteisetuutta verovuodesta 2017 ja muita verovelvollisia verovuodesta 2018.

Huojennettua viivästyskorkoa koskevia säännöksiä sovelletaan yhteisön ja yhteisetuuden ennakkoon, jonka Verohallinto määrää 1.11.2017 tai myöhemmin. Säännöksiä sovelletaan muiden verovelvollisten ennakkoon, jonka Verohallinto määrää 1.11.2018 tai myöhemmin.

Kun yhteisön tai yhteisetuuden verovuosi päättyy viimeistään 30.9.2017, huojennettua viivästyskorkoa lasketaan jäännösverolle veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää seuraavasta päivästä alkaen – kuitenkin viimeistään siitä päivästä, jolloin laki tulee voimaan.

Esimerkki A Oy

A Oy:n tilikausi on 1.2.2016 - 31.1.2017, joka muodostaa A Oy:n verovuoden 2017. A Oy:n verovuoden 2017 veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 31.5.2017.

Verotuksen toimittamisen yhteydessä A Oy:lle määrätään maksettavaksi jäännösveroa. A Oy:n jäännösveron eräpäivä on 27.12.2017. Jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.6. – 27.12.2017.

Esimerkki B Oy

B Oy:n tilikausi on 1.9.2016 - 31.8.2017, joka muodostaa B Oy:n verovuoden 2017. B Oy:n verovuoden 2017 veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2017.

Verotuksen toimittamisen yhteydessä B Oy:lle määrätään maksettavaksi jäännösveroa. B Oy:n jäännösveron eräpäivä on 25.6.2018. Jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.11. – 25.6.2018.

Palautuskorko korvaa palautettavan yhteisökoron

Kun Verohallinto maksaa veronpalautuksen, sille lasketaan korkoa.

Koron laskeminen alkaa

  • verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä
  • maksupäivää seuraavasta päivästä, jos vero on maksettu verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen.

Koron laskeminen päättyy veronpalautuspäivään eli päivään, jolloin veronpalautus joko veloitetaan Verohallinnon tililtä tai käytetään muun veron suoritukseksi. Korko lasketaan jatkossa todellisten päivien mukaan.

Korkoja ei lasketa enää tilikausittain. Palautuskorko lasketaan verovuosittain.

Korkoprosentti on korkolaissa tarkoitettu viitekorko, joka on voimassa kalenterivuotta edeltävän puolen vuoden aikana ja josta vähennetään 2 prosenttiyksikköä. Korko on kuitenkin vähintään 0,5 %. Koron määrä on 0,5 prosenttia vuonna 2017.

Veronpalautukselle maksettu korko ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

Säännöksiä palautuskorosta sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisölle ja yhteisetuudelle korkoon, jonka Verohallinto maksaa verovuodelta 2017. Muille verovelvollisille uusia palautuskorkosäännöksiä sovelletaan verovuodesta 2018 alkaen.

Viivästyskorko korvaa viivekoron ja veronlisäyksen

Viivästyskorkoa lasketaan verolle, jonka verovelvollinen maksaa eräpäivän jälkeen. Kun vero maksetaan eräpäivän jälkeen, viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään.

Viivästyskorkoa lasketaan myös niissä verotuksen oikaisua koskevissa tilanteissa, joissa verovelvollinen

  • ei ole antanut veroilmoitusta
  • on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen
  • on muuten laiminlyönyt ilmoittamisen.

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoittamisen, viivästyskorko lasketaan nykyistä pidemmältä ajalta: korko lasketaan jäännösveron ensimmäistä eräpäivää seuraavasta päivästä siihen veron eräpäivään asti, joka määrätään verotuksen muutoksen takia.

Viivästyskoron korkoprosentti määräytyy samoin kuin viivekorko ja veronlisäys. Viivästyskoron korkoprosentti on korkolaissa tarkoitettu viitekorko, joka on voimassa kalenterivuotta edeltävän puolen vuoden aikana ja johon lisätään 7 prosenttiyksikköä. Koron määrä on 7 prosenttia vuonna 2017. Viivästyskorolla ei ole vähimmäismäärää.

Säännöksiä viivästyskorosta sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisöjen ja yhteisetuuksien maksamatta olevaan veroon 1.11.2017 ja muiden verovelvollisten maksamatta olevaan veroon1.11.2018.

Edeltävältä ajalta korko lasketaan niiden säännösten mukaan, jotka ovat voimassa silloin kun laki tulee voimaan. Jos yhteisön tai yhteisetuuden erääntynyt vero on maksamatta 31.10.2017 ja se maksetaan vasta 1.11.2017 tai myöhemmin, erääntyneeseen veroon ei sovelleta viivekoron 3 euron vähimmäismäärää.

Esimerkki: Näin viivästyskorko lasketaan siirtymäajalta

Oy:n verovuosi on kalenterivuosi. Oy:lle on määrätty ennakoita 500 euroa kuukaudessa. Oy maksaa lokakuun 2017 ennakon vasta 20.11.2017.

Myöhässä maksetulle lokakuun ennakolle lasketaan

  • viivekorkoa 0,78 euroa lokakuulta 2017 – viivekoron 3 euron vähimmäismäärää ei sovelleta siirtymäsäännöksen takia
  • viivästyskorkoa 1,92 euroa.

Viivästysseuraamukset ovat yhteensä 2,70 euroa

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2017