Verosanastoon on tullut muutoksia

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleiden lakimuutosten takia monet verotuksen termeistä ovat muuttuneet. Alla on lista muuttuneista termeistä. 

Vanha termi Uusi termi
Erikoisperintä   Perintä
Ilmoitus- ja maksujakso Verokausi
Kausiveroilmoitus Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista
  Arvonlisäveroilmoitus
   Veroilmoitus työnantajasuorituksista
Kohdekausi Verokausi
Kuuleminen-termi on poistettu veronkantolaista Varataan tilaisuus selvityksen antamiseen 
Maksumuistutus  Maksukehotus
Maksuunpano Veron määrääminen 
Perimistoimi Perintätoimenpide
Takaisin perittävä hyvitys  Virheellisen palautuksen takaisin periminen 
Tiliote Yhteenveto
Valituskelpoinen Muutoksenhakukelpoinen
Verojäämä  Velka 
  Maksamatta jätetty vero
  Verohallinnon saatava
Veronkantoviranomainen Verohallinto
Veronkuittaus  Maksun tai palautuksen käyttäminen Verohallinnossa
Verotilillä oleva virhe Kantomenettelyssä tapahtunut virhe 
Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2017