Uusi ennakkomenettely

Kuuluu kokonaisuuteen: Verotuksen muutoksia

Ennakon täydennysmaksu korvattiin lisäennakolla eli verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Lisäennakkoa on haettava Verohallinnolta, jos haluaa täydentää ennakoita verovuoden päättymisen jälkeen.

Yhteisön ja yhteisetuuden on tehtävä ennakkoa ja lisäennakkoa koskeva hakemus sähköisesti.

Ennakon määräämisen ja muuttamisen määräajat pitenevät ja ennakot luetaan verovuoden verotuksessa hyväksi sen mukaisina kuin ne on määrätty.

Ennakon täydennysmaksu poistui

Ennakon täydennysmaksua voi maksaa vielä ennen muutosten voimaan tuloa. Viimeinen mahdollinen maksupäivä riippuu asiakasryhmästä:

  • yhteisöt ja yhteisetuudet 31.10.2017
  • henkilöasiakkaat ja muut verovelvolliset 31.10.2018.

Lue lisää ennakon maksamisesta.

 

Yhteisöt ja yhteisetuudet voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä korottomasti. Lisäennakon maksaminen on korollista niille yhteisöille ja yhteisetuuksille, joilla päättyy tilikausi tammi-syyskuussa vuonna 2017. Lue lisää ennakoiden koroista.

Pidemmät määräajat ennakkoveron määräämiseen, muutokseen ja poistoon

Voit vaatia muutoksia ennakoihin verotuksen päättymiseen saakka:

  • Verovuoden aikana voit hakea ennakkoveroa, sen korotusta, alentamista, tai poistoa.
  • Verovuoden päättymisen jälkeen voit hakea ennakkoveron alentamista tai poistoa tai täydentää ennakkoperintää hakemalla lisäennakkoa.

Myös Verohallinnon aloitteesta tehtävien ennakkoa koskevien päätösten määräaika muuttui:

  • Verohallinto voi määrätä ja korottaa ennakoita verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka.
  • Verohallinto voi alentaa ja poistaa ennakoita verotuksen päättymiseen saakka.

Hae ennakkoveroa sähköisesti

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien on haettava ennakkoa, ennakkoa koskevia muutoksia ja lisäennakkoa sähköisesti marraskuusta 2017 alkaen. Hakemuksen voi tehdä joko OmaVerossa, Ilmoitin.fi:ssä tai Tyvi -palveluiden kautta.

Kun yhteisö tai yhteisetuus hakee OmaVerossa lisäennakkoa, ennakkoa koskevan päätöksen ja maksutiedot saa välittömästi. Päätöksen ennakoiden alentamisesta, poistamisesta tai verovuoden aikana tapahtuvasta korottamisesta saa sen jälkeen, kun hakemus on käsitelty. Aiemmin määrätyt ennakot ovat voimassa siihen saakka kun hakemus on käsitelty. Hakemuksen ennakonmuutoksesta voi jättää paperilla ainoastaan erityisestä syystä kuten teknisen esteen vuoksi. Tätä varten ei tarvitse kuitenkaan hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa Verohallinnolle etukäteen. Verohallinto voi kysyä erityistä syytä verovalvonnan yhteydessä. Jos ennakkoa koskeva hakemus on jätetty paperisena, sen käsittely kestää kauemmin.

Huomaa ennakon eräpäivät verovuoden aikana ja jälkeen

Verovuoden aikana maksettavan ennakon eräpäivä on kuukauden 23. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.

Verovuoden jälkeen maksettavan ennakon eräpäivä on viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä kun ennakko on määrätty.

Kun haet lisäennakkoa verovuoden päättymisen jälkeen OmaVerossa, saat valita lisäennakon eräpäivän. Se voi olla kuluva päivä tai enintään kolmen viikon päässä oleva päivä, kuitenkin aina pankkipäivä.

Muista ennakkoverolle laskettavat korot

Ennakoiden maksaminen on korotonta, jos

  • ennakon eräpäivä on verovuoden tai sitä seuraavan kuukauden aikana ja
  • maksat ennakon viimeistään eräpäivänä.

Jos lisäennakon eräpäivä on kuitenkin verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäinen päivä tai tämän jälkeen, ennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa 2 prosenttia (vuonna 2017). Korkoa kertyy verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä ennakon eräpäivään asti. Lisäennakolle lasketaan korkoa aina ennakon eräpäivään asti, vaikka ennakko maksettaisiin ennen eräpäivää. Myös lisäennakon eräpäivä on aina pankkipäivä.

Jos maksat ennakon eräpäivän jälkeen, ennakolle lasketaan viivästyskorkoa 7 prosenttia (vuonna 2017) eräpäivää seuraavasta päivästä siihen asti, kun vero on maksettu.

Uusia viivästyskorkoa koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisön ja yhteisetuuden maksamatta olevaan ennakkoon 1.11.2017 alkaen. Säännöksiä sovelletaan muihin verovelvollisiin 1.11.2018 alkaen.

Huojennettua viivästyskorkoa koskevia säännöksiä sovelletaan yhteisöille ja yhteisetuuksille ensimmäisen kerran 1.11.2017 ja sen jälkeen määrättävään ennakkoon. Säännöksiä sovelletaan muihin verovelvollisiin 1.11.2018 alkaen. Lue lisää koronlaskennan muutoksista.

Ennakoiden hyväksi lukeminen muuttui

Yhteisön ja yhteisetuuden verotuksessa ennakot luetaan hyväksi sen mukaisina kuin ne on määrätty maksettavaksi.

Jos verovuoden veron suoritukseksi tarvittavia ennakon eriä on maksamatta, niitä ei poisteta perinnästä. Perintätoimet jatkuvat, kunnes määrätyt ennakot maksetaan, poistetaan tai ne vanhentuvat. Maksamatonta ennakkoa ei siis jatkossa määrätä maksettavaksi uudestaan jäännösverona.

Uutta menettelyä sovelletaan yhteisöihin ja yhteisetuuksiin verovuodesta 2017 alkaen ja muihin verovelvollisiin verovuodesta 2018 alkaen.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2017