Tuloveroilmoitukset tulee antaa sähköisesti

Kuuluu kokonaisuuteen: Verotuksen muutoksia

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti marraskuusta alkaen. Kaikki palvelut eivät kuitenkaan ole käytössä heti marraskuun alussa. Lue lisää rajoitetusta palvelusta.

Sähköinen ilmoittaminen on koskenut oma-aloitteisia veroja – kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia – vuoden 2017 alusta lähtien. Nykyisin jo 80 % yhteisöistä antaa tuloveroilmoitukset verkkopalveluissa.

Yhteisö tarvitsee Katso-tunnisteen, jotta voi antaa veroilmoituksensa sähköisesti. Jos yhteisöllä ei ole vielä Katso-tunnistetta, nyt kannattaa hankkia sellainen. Vaihtoehtoisesti yhteisö voi valtuuttaa kirjanpitäjän antamaan yrityksen ilmoitukset sähköisesti.

Tonnistoverovelvollisten tulee antaa tuloveroilmoitus sähköisesti, mutta tonnistoveroilmoitusta ei edelleenkään voi antaa sähköisesti.

Tuloveroilmoituksen voi antaa OmaVerossa

OmaVero korvaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa 2017.

Muita vaihtoehtoja ovat Ilmoitin.fi tai kaupalliset Tyvi-palvelut, kuten aikaisemminkin. Jos yhteisö tai yhteisetuus on antanut veroilmoituksen paperilla ennen 1.11.2017, veroilmoitusta ei tarvitse antaa uudelleen.

Jos yhteisö antaa veroilmoituksen ennen marraskuuta 2017, veroilmoituksen voi antaa

Muutosten takia osa yhteisöistä ei tällä hetkellä voi kuitenkaan ilmoittaa tuloveroja Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa. Lue lisää muutoksista yhteisöjen veroilmoituksissa.

Ilmoituksen voi antaa paperilla vain poikkeustilanteissa

Veroilmoituksen voi jatkossa antaa paperilla vain erityisestä syystä – esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen.

Jos annat veroilmoituksen paperilla, Verohallinto voi kysyä siihen syytä verovalvonnan yhteydessä.

Ilmoituksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivään mennessä.

Yhteisöjen veroilmoituspalvelusta voi tallettaa aiempia ilmoituksia

Kun Yhteisöjen veroilmoituspalvelun käyttö päättyy lokakuun lopussa, palvelu jää auki katselutilaan kolmeksi kuukaudeksi.

Tammikuun 2018 loppuun asti voit esimerkiksi ottaa palvelusta talteen veroilmoituksia, joita olet antanut palvelussa aikaisemmin. Näitä ei kokonaisuudessaan tuoda OmaVeroon.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2017