Tuloveroilmoitukset tulee antaa sähköisesti

Kuuluu kokonaisuuteen: Verotuksen muutoksia

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti marraskuusta alkaen.

Sähköinen ilmoittaminen on koskenut oma-aloitteisia veroja – kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia – vuoden 2017 alusta lähtien. Nykyisin jo 80 % yhteisöistä antaa tuloveroilmoitukset verkkopalveluissa. Vaikka sähköinen ilmoittaminen muuttuu pakolliseksi, lähetämme kaikki päätökset  edelleen myös postitse.

Yhteisö tarvitsee Katso-tunnisteen, jotta voi antaa veroilmoituksensa sähköisesti. Jos yhteisöllä ei ole vielä Katso-tunnistetta, nyt kannattaa hankkia sellainen. Vaihtoehtoisesti yhteisö voi valtuuttaa kirjanpitäjän antamaan yrityksen ilmoitukset sähköisesti.

Tonnistoverovelvollisten tulee antaa tuloveroilmoitus sähköisesti, mutta tonnistoveroilmoitusta ei edelleenkään voi antaa sähköisesti.

Tuloveroilmoituksen voi antaa OmaVerossa

OmaVero korvasi Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa 2017.

Muita vaihtoehtoja ovat Ilmoitin.fi tai kaupalliset Tyvi-palvelut, kuten aikaisemminkin. Jos yhteisö tai yhteisetuus on antanut veroilmoituksen paperilla ennen 1.11.2017, veroilmoitusta ei tarvitse antaa uudelleen.

Ilmoituksen voi antaa paperilla vain poikkeustilanteissa

Veroilmoituksen voi jatkossa antaa paperilla vain erityisestä syystä – esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen.

Jos annat veroilmoituksen paperilla, Verohallinto voi kysyä siihen syytä verovalvonnan yhteydessä.

Yhteisöjen veroilmoituspalvelusta voi tallettaa aiempia ilmoituksia

Kun Yhteisöjen veroilmoituspalvelun käyttö päättyi lokakuun lopussa, palvelu jää auki katselutilaan 2.5.2018 asti.

Siihen asti voit esimerkiksi ottaa palvelusta talteen veroilmoituksia, joita olet antanut palvelussa aikaisemmin. Näitä ei kokonaisuudessaan tuoda OmaVeroon.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2017