Muutoksia verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään

Kuuluu kokonaisuuteen: Verotuksen muutoksia

Verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään tuli muutoksia marraskuussa 2017. Esimerkiksi yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverojen maksaminen muuttui ja yhteisöjen ennakon täydennysmaksu poistui. Yhteisöjen tuloveroa voi maksaa myös OmaVerossa verkkomaksuna. Yhteenvedolle on tullut uusia tietoja.

Yhteisöjen tuloverojen maksamiseen muutoksia

Yhteisöjen ennakkoveron eräpäivä verovuoden aikana on edelleen kuukauden 23. päivä. Jos se ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy automaattisesti seuraavaksi pankkipäiväksi.

Yhteisöjen ennakkoveron ja jäännösveron eri erillä ei enää ole omaa viitenumeroa, vaan marraskuusta 2017 alkaen kaikki ennakkoverot ja jäännösveron erät maksetaan verolajikohtaisella tuloveron viitteellä. Viitenumero on sama asiakkaan kaikille tuloveroille. Maksu tulee kuitenkin perille oikein, vaikka vero maksettaisiin vanhoilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla, jotka ovat olleet käytössä tilisiirroilla ennen marraskuuta 2017.

Enää ei voi valita, mitä tuloveron erää maksaa, vaan maksu käytetään tuloveroihin uusien säännösten mukaisessa järjestyksessä:

  • Ensin vanhentuvat verot maksetaan ensin eli maksu käytetään tuloveroihin niiden vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä.
  • Jos veroilla on sama vanhentumispäivä, maksu käytetään verojen eräpäivän mukaisessa järjestyksessä: ensin maksetaan ne verot, joiden eräpäivä on ensimmäisenä.

Myös yhteisöjen tuloverojen tilinumero muuttui. Uuden tuloverojen viitenumeron ja tilinumeron saa OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista. Maksu tulee kuitenkin perille oikein, vaikka vero maksettaisiin vanhoilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla, jotka ovat olleet käytössä ennen marraskuuta 2017.

Yhteisöjen tuloveroa voi maksaa jatkossa myös OmaVerossa verkkomaksuna. Verkkomaksuna maksettaessa ei tarvitse täyttää erikseen maksutietoja, jotka ovat valmiina maksupohjassa.

Yhteisöjen tuloveron päätöksillä, jotka lähetetään marraskuussa 2017 tai sen jälkeen, ei ole enää mukana tilisiirtolomakkeita. Päätöksellä on kuitenkin kohta "Tiedot maksamista varten", jossa on kerrottu kaikki maksamiseen tarvittavat  tiedot. Maksettavat verot ja maksuohjeet näkyvät marraskuusta lähtien myös OmaVerossa.

Lue lisää: Muutoksia viitenumeroihin – käytä maksuissa verolajien omia viitteitä

Lisäennakko korvasi ennakon täydennysmaksun

Nykyinen yhteisöjen ennakon täydennysmaksu poistui käytöstä. Henkilöasiakkailla ja muilla verovelvollisilla ennakon täydennysmaksu poistuu käytöstä marraskuussa 2018. Ennakon täydennysmaksun korvaa lisäennakko. Lisäennakkoa on haettava Verohallinnolta. Lue lisää: Uusi ennakkomenettely

Ennakon täydennysmaksua voi maksaa vielä siihen asti, kun muutokset tulevat voimaan eli lisäennakko otetaan käyttöön. Ennakon täydennysmaksun viimeinen maksupäivä on

  • yhteisöillä ja yhteisetuuksilla 31.10.2017 (lisäennakko tuli käyttöön 1.11.2017)
  • henkilöasiakkailla ja muilla verovelvollisilla 31.10.2018 (lisäennakko tulee käyttöön 1.11.2018).

Jos yhteisö maksaa ennakon täydennysmaksua 1.11.2017 tai sen jälkeen vanhoilla maksutiedoilla, maksu kohdistetaan yhteisön tuloveroon.

Marraskuusta 2017 alkaen kaikki yhteisöt ja yhteisetuudet voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä ilman huojennettua viivästyskorkoa (aiemmin yhteisökorko ja jäännösveron korko). Lue lisää koroista: Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin

Puutteet ilmoituksissa estävät veronpalautuksen

Veronpalautukset maksetaan samaan aikaan kuin ennenkin eli verotuksen päättymistä seuraavan toisen kalenterikuukauden 7. päivänä. Esimerkiksi jos verotus valmistuu lokakuussa, veronpalautus maksetaan 7. joulukuuta.

Verohallinto voi kuitenkin käyttää veronpalautuksen erääntyneisiin veroihin verotuksen valmistumispäivästä alkaen.

Veronpalautusta ei voida maksaa, jos veroilmoituksia on antamatta tai niissä on puutteita. Sekä oma-aloitteiset verot että tulovero otetaan huomioon: jos joko oma-aloitteisten verojen tai tuloveron ilmoituksissa on puutteita, Verohallinto ei voi palauttaa kumpaakaan veroa. Ilmoitusten puutteet näkyvät OmaVerossa ilmoituksen määräpäivää seuraavana päivänä.

Yhteenvedolle tulee uusia tietoja

Yhteisöjen ennakko- ja jäännösverot sekä veronpalautukset merkitään marraskuusta lähtien yhteenvedolle, jossa oma-aloitteiset verot ovat jo näkyneet aiemmin. Yhteenveto tulee OmaVeroon seuraavan kuun alussa. Yhteisöjen ennakko- ja jäännösverot sekä veronpalautukset näkyvät ensimmäisen kerran yhteenvedolla joulukuun alussa.

Yhteenvedolla on myös maksuhuomautus, jos veroa ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Erillisiä maksuhuomautuksia ei lähetetä. Viimeiset maksuhuomautukset yhteisöjen tuloveroista lähetettiin syyskuussa.

Verovelkatodistuksen tilaaminen ja maksujärjestelypyyntö siirtyivät OmaVeroon

Todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen voi marraskuusta alkaen tilata OmaVerossa.

Todistus tulee tilauksen jälkeen OmaVeroon, josta sen voi itse tulostaa. Todistus lähetetään edelleen myös postitse.

Vero.fi:ssä oleva sähköinen verovelkatodistuksen tilauslomake poistuu myöhemmin käytöstä.

Myös maksujärjestelypyyntö siirtyi OmaVeroon. Maksujärjestelyä voi pyytää OmaVerossa oma-aloitteisille veroille, yhteisön tuloveroille, perintöverolle ja lahjaverolle. Maksujärjestelypyynnön verkkolomake vero.fi:ssä jää edelleen käyttöön muita verolajeja varten.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2017