Verotuksen muutoksia 2017

Marraskuusta 2017 alkaen yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen tulee useita muutoksia. Esimerkiksi ennakon täydennysmaksu korvataan verovuoden jälkeen määrättävällä lisäennakolla, tuloverot maksetaan jatkossa verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero korvaa Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Yhteisöjen on myös tehtävä ennakkoa koskevat hakemukset ja annettava tuloveroilmoituksensa jatkossa sähköisesti. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.11.2017 yhteisöillä ja yhteisetuuksilla verovuoden 2017 osalta ja muilta verovelvollisilta verovuoden 2018 osalta. Kaikki palvelut eivät kuitenkaan ole käytössä heti marraskuun alussa. Lue lisää rajoitetusta palvelusta.

VERKKOSEMINAARIT

Samalle kohderyhmälle järjestettävät verkkoseminaarit ovat keskenään samansisältöisiä.

Uusi ennakkomenettely

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakkomenettelyyn tulee muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Ennakon täydennysmaksusta luovutaan. Ennakon täydennysmaksua voi maksaa viimeisen kerran 31.10.2017.
  • Ennakkoperintää voi jatkossa täydentää hakemalla lisäennakkoa eli verovuoden jälkeen määrättävää ennakkoa.
  • Ennakkoa ja sitä koskevia muutoksia sekä lisäennakkoa on haettava sähköisesti.
  • Ennakkoperintää voi täydentää verovuoden päättymisen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana ilman korkoja.

Lue lisää uudesta ennakkomenettelystä.

Muutoksia viitenumeroihin – käytä maksuissa verolajien omia viitteitä

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverot maksetaan jatkossa samalla verolajikohtaisella viitenumerolla. Myös oma-aloitteisille veroille sekä perintö- ja lahjaverolle on omat verolajikohtaiset viitenumeronsa. Viitenumerot löytyvät verotuspäätöksiltä ja OmaVerosta. Lue lisää.

Muutoksia verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään

Verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään tulee muutoksia.  Esimerkiksi yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverojen maksaminen muuttuu ja yhteisöjen ennakon täydennysmaksu poistuu. Yhteenvedolle tulee uusia tietoja. Lue lisää.

Yhteisöjen tuloveroilmoittaminen muuttuu

Tuloveroilmoitukset tulee antaa jatkossa sähköisesti. Yhteisöjen veroilmoituspalvelun korvaa marraskuussa OmaVero, jossa yhteisöt voivat antaa jatkossa ilmoitukset. Verovuoden 2017 veroilmoituksissa on useita muutoksia.

Tuloveroilmoitukset tulee antaa sähköisesti

Yhteisöt antavat veroilmoituksensa jatkossa sähköisesti, kuten suurin osa yhteisöasiakkaista tekee jo nyt. Yhteisöjen on haettava myös ennakkoa ja ennakon muutosta sähköisesti marraskuusta alkaen. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi. Lue lisää sähköisestä ilmoittamisesta.

OmaVero korvaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelun

OmaVeroon kootaan kaikki tärkeimmät asiointipalvelut. Yhteisöt voivat antaa OmaVerossa esimerkiksi tuloveroilmoituksensa. Lue lisää OmaVerosta.

Yhteisöjen verovuoden 2017 veroilmoituksissa paljon muutoksia

Eniten on muuttunut yhdistysten, säätiöiden ja julkisyhteisöjen veroilmoitus. Lisäksi täysin uusia ovat veroilmoitus ulkomaisille yhteisöille sekä esimerkiksi liite maatalouden tuloa varten. Muutosten takia kaikki asiakkaat eivät voi tällä hetkellä antaa veroilmoitusta Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa. Lue lisää muutoksista

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen koronlaskennassa tulee voimaan seuraavia muutoksia:

  • Huojennettu viivästyskorko korvaa maksettavan yhteisökoron
  • Palautuskorko korvaa palautettavan yhteisökoron
  • Viivästyskorko korvaa viivekoron sekä veronlisäyksen

Lue lisää koronlaskennan muutoksista.

Tilinumeron sähköinen ilmoittaminen pakollista yrityksille ja yhteisöille sekä muille arvonlisäverovelvollisille

Tilinumero ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa. Tilinumeron ilmoittaminen sähköisesti on ollut pakollista jo 1.2.2017 alkaen. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi. Lue lisää.

Uusia toiminnallisuuksia OmaVeroon

OmaVero korvaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa 2017. Palveluun tuodaan myös muita uusia toiminnallisuuksia. Lue lisää.

OmaVeron Katso-valtuutuksiin muutoksia

Yritysasiakkaat kirjautuvat OmaVeroon Katso-tunnisteella. Katso-rooleihin ja valtuutuksiin tulee muutoksia, kun OmaVero korvaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa 2017. Lue lisää.

Rajoitettua palvelua 1.–8.11.2017

Tietojärjestelmän uudistamisen vuoksi Verohallinnon palveluissa on rajoitteita 1.–8.11.2017. Rajoitteet koskevat sekä asiakaspalvelua että verkkopalveluita. Lue lisää.

Muita muutoksia

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallintoon

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet asiakkaat maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen. Muutoksen jälkeen arvonlisäverovelvolliset yritykset voivat hoitaa kaikki arvonlisäverotukseen liittyvät asiat Verohallinnon kanssa. Lue lisää.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2017