Uusia toiminnallisuuksia OmaVeroon

Kuuluu kokonaisuuteen: Verotuksen muutoksia

OmaVero korvasi Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa 2017. Palveluun tuotiin myös muita uusia toiminnallisuuksia. OmaVerossa voit nyt muun muassa:

  • antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen
  • hakea tai muuttaa yhteisön ennakkoveroa
  • tilata verovelkatodistuksen
  • tehdä maksujärjestelypyynnön (koskee toistaiseksi vain oma-aloitteisia veroja, yhteisön tuloveroja, lahjaveroa ja perintöveroa)
  • tehdä oikaisuvaatimuksen yhteisön tuloveron ja oma-aloitteisten verojen osalta
  • hakea ennakkoratkaisua tuloverosta, oma-aloitteisista veroista ja lahjaverosta
  • hakea kirjallista ohjausta arvonlisäverosta
  • hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen

Tapahtumahaku OmaVerossa

OmaVerossa on otettu käyttöön uusi tapahtumahaku. Haun avulla voit etsiä OmaVeron tapahtumia, kuten velvoitteita ja hyvityksiä tietyltä ajanjaksolta tai kaudelta. Tapahtumahaun tavoitteena on parantaa verokauden tapahtumatietojen löytymistä ja kokoamista yhteen OmaVerossa.

Tapahtumahaun löydät OmaVerosta kohdasta Toiminnot – näytä kaikki sekä oma-aloitteisten verojen verolajisivulta kohdasta Toiminnot.

Katso-valtuudet

OmaVeroon kirjaudutaan samalla tavalla kuin muihinkin palveluihin:

  • Yritys- ja yhteisöasiakkaat kirjautuvat Katso-tunnisteella.
  • Yksityishenkilöt ja ammatinharjoittajat kirjautuvat verkkopankkitunnuksilla.

Yhdellä organisaatiolla voi olla käytössä useita Katso-rooleja. OmaVerossa on tällä hetkellä käytössä Yrityksen pääkäyttäjä -roolin lisäksi Yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä -rooli sekä Yrityksen OmaVero, Oma-aloitteisten verojen ilmoittaja ja Arvonlisävero-roolit.

Roolien käyttöoikeudet vaihtelevat. Pääkäyttäjäroolilla voi esimerkiksi käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja ja nähdä kaikki palvelussa olevat tiedot. Muilla rooleilla toimintoja tai tietojen katselua on rajoitettu.

Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa käytössä ollut Tuloveroilmoittaja-rooli on käytössä myös OmaVerossa. Roolilla voi antaa yhteisön tuloveroilmoituksia, katsoa ilmoituksiin liittyviä tietoja, vastata tuloveroilmoituksiin liittyviin selvityspyyntöihin, hakea ennakkoveroa ja nähdä voimassa olevan ennakon määrän. Roolilla ei näe maksu- tai rahatietoja.

OmaVerossa julkaistaan esimerkiksi myös yhteisön tuloveroon liittyvät ennakkoratkaisuhakemuksiin ja oikaisuvaatimuksiin liittyvät kirjeet. Yritysten on säännöllisin väliajoin hyvä tarkistaa myöntämänsä valtuutukset, jotta yrityksen tietoja ei pääse näkemään kuin asianmukaiset tahot. Muutokset Katso-valtuutuksiin voi tehdä Katso-palvelussa.