Uusi ennakkomenettely

Kuuluu kokonaisuuteen: Verotuksen muutoksia

Ennakon täydennysmaksu korvattiin lisäennakolla eli verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Lisäennakkoa on haettava Verohallinnolta, jos haluaa täydentää ennakoita verovuoden päättymisen jälkeen.

Yhteisön ja yhteisetuuden on tehtävä ennakkoa ja lisäennakkoa koskeva hakemus sähköisesti.

Ennakon määräämisen ja muuttamisen määräajat pitenevät ja ennakot luetaan verovuoden verotuksessa hyväksi sen mukaisina kuin ne on määrätty.

Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisön ja yhteisetuuden verotuksessa 1.11.2017 alkaen. Säännöksiä sovelletaan henkilöasiakkaisiin 1.11.2018 alkaen.

Ennakon täydennysmaksu poistui

Ennakon täydennysmaksua voi maksaa vielä ennen muutosten voimaan tuloa. Viimeinen mahdollinen maksupäivä riippuu asiakasryhmästä:

  • yhteisöt ja yhteisetuudet 31.10.2017
  • henkilöasiakkaat ja muut verovelvolliset 31.10.2018.

Lue lisää ennakon maksamisesta.

Pidemmät määräajat ennakkoveron määräämiseen, muutokseen ja poistoon

Voit vaatia muutoksia ennakoihin verotuksen päättymiseen saakka:

  • Verovuoden aikana voit hakea ennakkoveroa, sen korotusta, alentamista, tai poistoa.
  • Verovuoden päättymisen jälkeen voit hakea ennakkoveron alentamista tai poistoa tai täydentää ennakkoperintää hakemalla lisäennakkoa.

Myös Verohallinnon aloitteesta tehtävien ennakkoa koskevien päätösten määräaika muuttui:

  • Verohallinto voi määrätä ja korottaa ennakoita verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka.
  • Verohallinto voi alentaa ja poistaa ennakoita verotuksen päättymiseen saakka.

Yhteisö - Hae ennakkoveroa sähköisesti

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien on haettava ennakkoa, ennakkoa koskevia muutoksia ja lisäennakkoa sähköisesti marraskuusta 2017 alkaen. Hakemuksen voi tehdä joko OmaVerossa, Ilmoitin.fi:ssä tai Tyvi -palveluiden kautta.

Hakemuksen ennakonmuutoksesta voi jättää paperilla ainoastaan erityisestä syystä kuten teknisen esteen vuoksi. Tätä varten ei tarvitse kuitenkaan hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa Verohallinnolle etukäteen. Verohallinto voi kysyä erityistä syytä verovalvonnan yhteydessä. Jos ennakkoa koskeva hakemus on jätetty paperisena, sen käsittely kestää kauemmin.

Huomaa ennakon eräpäivät verovuoden aikana ja jälkeen

Verovuoden aikana maksettavan ennakon eräpäivä on kuukauden 23. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.

Verovuoden jälkeen maksettavan ennakon eräpäivä on viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä kun ennakko on määrätty.

Kun haet lisäennakkoa verovuoden päättymisen jälkeen OmaVerossa, saat valita lisäennakon eräpäivän. Se voi olla kuluva päivä tai enintään kolmen viikon päässä oleva päivä, kuitenkin aina pankkipäivä.

Muista ennakkoverolle laskettavat korot

Ennakoiden maksaminen on korotonta, jos

  • ennakon eräpäivä on verovuoden tai sitä seuraavan kuukauden aikana ja
  • maksat ennakon viimeistään eräpäivänä.

Jos lisäennakon eräpäivä on kuitenkin verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäinen päivä tai tämän jälkeen, ennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa.

Jos maksat ennakon eräpäivän jälkeen, ennakolle lasketaan viivästyskorkoa  eräpäivää seuraavasta päivästä siihen asti, kun vero on maksettu.

Lue lisää koronlaskennan muutoksista.

Ennakoiden hyväksi lukeminen muuttui

Verotuksessa ennakot luetaan hyväksi sen mukaisina kuin ne on määrätty maksettavaksi.

Jos verovuoden veron suoritukseksi tarvittavia ennakon eriä on maksamatta, niitä ei poisteta perinnästä. Perintätoimet jatkuvat, kunnes määrätyt ennakot maksetaan, poistetaan tai ne vanhentuvat. Maksamatonta ennakkoa ei siis jatkossa määrätä maksettavaksi uudestaan jäännösverona.

Uutta menettelyä sovelletaan yhteisöihin ja yhteisetuuksiin verovuodesta 2017 alkaen ja muihin verovelvollisiin verovuodesta 2018 alkaen.