Muutokset työnantajasuoritusten ilmoittamiseen 2019

Tulorekisteri tuo muutoksia työnantajasuoritusten ilmoittamiseen. Tammikuusta 2019 lähtien kaikki palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Muutos koskee kaikkia palkkatietojen ilmoittajia, esimerkiksi yrityksiä ja yhteisöjä, yhdistyksiä sekä kotitalouksia.

Palkkatiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti

Tällä hetkellä tiedot työnantajasuorituksista annetaan yleensä kuukausittain esimerkiksi Tyvi-operaattoreiden kautta tai OmaVerossa. Jatkossa Verohallinto saa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Tulorekisteri on reaaliaikainen tietovaranto johon tiedot palkoista ilmoitetaan maksukohtaisesti palkkatietoilmoituksella. Tulorekisterin myötä ilmoittamistahti nopeutuu ja tiedot tulee antaa lähes reaaliaikaisesti palkanmaksupäivästä. Tietojen ilmoittamisaika on pääsääntöisesti maksupäivä + 5 päivää.

Esimerkki: Työnantaja maksaa työntekijän palkan 15.1.2019. Lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä ei vaikuta maksupäivän jälkeisen viidennen kalenteripäivän laskemiseen, mutta koska ilmoituksen määräpäivä on sunnuntai 20.1.2019, työnantajan on ilmoitettava maksamansa palkka tulorekisteriin viimeistään maanantaina 21.1.2019.

Reaaliaikaisen ilmoittamisen myötä myös vuosi-ilmoittaminen muuttuu

Palkkatietojen vuosi-ilmoituksia ei anneta enää vuodelta 2019. Jos olet aikaisemmin antanut vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle Ilmoitin.fi:n tai Lomake.fi:n kautta tai paperilomakkeella, katso taulukosta, miten toimit jatkossa.

Jos olet antanut vuosi-ilmoituksen Ilmoitin.fi-palvelun kautta, voit käyttää jatkossa työnantajasuoritusten ilmoittamiseen teknistä rajapintaa.

Teknisen rajapinnan avulla palkkatiedot ilmoitetaan suoraan palkkajärjestelmästä tulorekisteriin ilman, että käyttäjän tarvitsee siirtyä erilliseen tulorekisterin ilmoittamisen palveluun.  Lue lisää ilmoittamisesta teknisen rajapinnan kautta.

Vaihtoehtoisesti voit ladata tiedot käyttöliittymältä. Tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta löytyy tiedostonlataustoiminnallisuus, joka vastaa nykyistä Ilmoitin.fi-aineiston lähetyspalvelua. Lue lisää tietojen ilmoittamisesta sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos olet antanut vuosi-ilmoituksen lomake.fi-palvelun (aikaisemmin suomi.fi-verkkolomake) kautta, voit käyttää jatkossa työnantajasuoritusten ilmoittamiseen tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit toimittaa tietoja tulorekisteriin kahdella tavalla: lataamalla tiedostoja tai syöttämällä yksittäisen ilmoituksen tiedot verkkolomakkeella. Lue lisää tietojen ilmoittamisesta sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos olet antanut vuosi-ilmoituksen paperilomakkeella, voit käyttää jatkossa työnantajasuoritusten ilmoittamiseen tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit toimittaa tietoja tulorekisteriin kahdella tavalla: lataamalla tiedostoja tai syöttämällä yksittäisen ilmoituksen tiedot verkkolomakkeella. Lue lisää tietojen ilmoittamisesta sähköisessä asiointipalvelussa.

Huom. Puolueen ilmoittamaa luottamushenkilömaksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Ota yhteyttä  ohjelmistotalot@vero.fi ja sovi miten ilmoitat tiedot Verohallintoon.

Lue lisää tulorekisterin ilmoittamisen kanavista.

Maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan

Työnantajasuoritusten maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan 12. päivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksu maksetaan ensimmäisenä arkipäivänä.

Palkka.fi-palvelu toimii kotitalouksien ilmoituskanavana

Palkka.fi lähettää tammikuusta 2019 alkaen ilmoitukset palkoista suoraan tulorekisteriin. Palkkaa maksavien kotitalouksien kannattaa käyttää palvelua palkanlaskemiseen, niin ilmoitukset palkoista lähtevät tulorekisteriin automaattisesti. Halutessaan kotitalous voi ilmoittaa tiedot tulorekisteriin myös itse.

Lisätietoja: