Tilinumeron sähköinen ilmoittaminen pakollista yrityksille ja yhteisöille sekä muille arvonlisäverovelvollisille

Kuuluu kokonaisuuteen: Verotuksen muutoksia 2017

Tilinumero ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero). Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi.

Yhteisön ja yhteisetuuden sekä muun arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn verovelvollisen on ilmoitettava tilinumeronsa Verohallinnolle sähköisesti.

Velvollisuus tilinumeron sähköiseen ilmoittamiseen tuli voimaan 1.2.2017 alkaen. Tavoitteena on edistää sähköisiä menettelytapoja sekä ehkäistä arvonlisäveron palautuksiin liittyviä väärinkäytöksiä.

Yhteisöille, yhteisetuuksille sekä kaikille alv-rekisteriin kuuluville tilinumeron ilmoittaminen paperilomakkeella on mahdollista vain erityisestä syystä. Erityinen syy on esimerkiksi tilanne, jossa sähköinen ilmoittaminen on mahdotonta teknisen esteen vuoksi.

Huom! Auto- ja valmisteveroasiakkaiden tulee ilmoittaa tilinumero paperilomakkeella.