Muutokset kiinteistöveroon 2020

Vuosina 2018 ja 2019

Saat kiinteistöverotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet postitse kotiin keväällä.

Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Korjaa tai täydennä tietoja tarvittaessa Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa 7.3.25.4.2019.

Maksa vero syksyllä

Maksupäivät vuonna 2019 ovat 3.9. ja 15.10.

Lue lisää kiinteistöverosta

Vuonna 2020

Kiinteistöverotuspäätöksen ulkoasu muuttuu ja Kiinteistötiedot verkossa -palvelu poistuu käytöstä.

Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Menettely ei siis muutu.

Korjaa tai täydennä tiedot OmaVero-palvelussa.

Kiinteistöverojen eräpäivät aikaistuvat

Kiinteistöveron eräpäivät aikaistuvat ja eräpäivät voivat olla eri verovelvollisilla eri aikaan.

Rakennusten ja maapohjien verotusarvojen laskentaperusteet tarkistetaan

Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Lue lisää kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta (vm.fi)