Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Sivulla Vuosi-ilmoitukset ryhmiteltynä on lueteltu kaikki vuosi-ilmoitukset suorituksen luonteen mukaan ryhmiteltynä.

Vuoden 2017 vuosi-ilmoitusten muutokset ja aikataulut (pdf) (10.11.2017)
Vuoden 2016 vuosi-ilmoitusten korjaaminen (pdf)
Saajakohtaisten tietojen korjaaminen - poisto ja korjauslisäys (pdf)

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle Lomake (pdf)
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely (VSPSERIE)

2017 (10.10.2017)
2016 (30.1.2017)

7801

7801/2016

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) 2017 (20.11.2017)
2016 (7.11.2016)
7809 7809/2016
Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) 2017 (10.10.2017)
2016 (25.5.2016)
7801 7801/2016
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman kustannusten korvauksia (VSPSERIK) 2017 (20.11.2017)
2016 (30.1.2017)
-  
Palkansaajan kustannusten korvaukset (VSPSKUST) 2017 (10.10.2017)
2016 (10.11.2016)
-  
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIE 2017 (20.11.2017)
2016 (7.11.2016)
7812 7812/2016
Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSVYHT 2017 (10.10.2017)
2016 (16.6.2016)
7812  
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE 2017 (10.10.2017)
2016 (16.6.2016)
7803 7803/2016
Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön  vuosi-ilmoitus (VSELVYHT) 2017 (10.10.2017)
2016
   
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) 2017 (10.10.2017)
2016
7817 7817/2016
7821/2016
 
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista (VSTVERIE 2017 (20.11.2017)
2016 (16.6.2016)
7805 7805/2016
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) 2017 (10.10.2017)
2016
7805  
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL 2017 (10.10.2017)
2016 (7.7.2016)
7815 7815/2016
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2017 (10.10.2017)
2016
   
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2017 (20.11.2017)
2016
   
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE) 2017 (1.11.2017)
2016
7851 7851/2016
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2017 (10.10.2017)
2016
   
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2017 (20.11.2017)
2016
   
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) 2017 (10.10.2017)
2016
   
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2017 (10.10.2017)
2016
   
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2017 (20.11.2017)
2016
   
Puun ostajan vuosi-ilmoitustiedot (VSPUERIE) 2017 (10.10.2017)
2016
7807 7807/2016
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) 2017 (10.10.2017)
2016
   
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2017 (10.10.2017)
2016
   
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
2017 (10.10.2017)
2016
   
Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2017 (10.10.2017)
2016
   
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2017 (20.11.2017)
2016
3928 3928
3930

 
Julkiset tuet (VSJTUETE 2017 (20.11.2017)
2016 (10.1.2017)
Lisäohje tuen maksajille (28.2.2017)  
Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE) 2017 (10.10.2017)
2016
   
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
2016
2015 

 

 
CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille

2016 (13.6.2017)

TAXFI (xsd)

isofatcatypes (xsd)

   
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE 2017 (20.11.2017)
2016 (16.6.2016)
7816 7816/2016
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT 2017 (10.10.2017)
2016 (16.6.2016)
7816  
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) 2017 (10.10.2017)
2016
   

 

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 18.9.2017