Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Sivulla Vuosi-ilmoitukset ryhmiteltynä on lueteltu kaikki vuosi-ilmoitukset suorituksen luonteen mukaan ryhmiteltynä.

Vuoden 2017 vuosi-ilmoitusten muutokset ja aikataulut (pdf) (10.11.2017)
Vuoden 2018 vuosi-ilmoitusten korjaaminen (pdf) (8.11.2018)
Saajakohtaisten tietojen korjaaminen - poisto ja korjauslisäys (pdf)

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle Lomake (pdf)
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely (VSPSERIE)

2018 (21.3.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016

7801

7801/2017

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) 2018 (31.1.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7809 7809/2017
Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) 2018
2017
 (10.10.2017)
2016
7801 7801/2017
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman kustannusten korvauksia (VSPSERIK) 2018 (24.1.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
-  
Palkansaajan kustannusten korvaukset (VSPSKUST) 2018
2017
 (10.10.2017)
2016
7801  
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIE 2018 (8.2.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7812 7812/2017
Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSVYHT 2018
2017
 (10.10.2017)
2016
7812 7812/2017
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE 2018 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7803 7803/2017
Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön  vuosi-ilmoitus (VSELVYHT) 2018
2017
 (10.10.2017)
2016
7803 7803/2017
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) 2018 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017)
7817 7817/2017 
7821/2017 
 
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista (VSTVERIE 2018 (6.8.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7805 7805/2017
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) 2018 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7805 7805/2017
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL 2018
2017
 (10.10.2017)
2016
7815  
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2018 (12.6.2018)
2017
 (10.10.2017)
   
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2018 (7.2.2018)
2017 (7.2.2018)
   
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE) 2018 (30.1.2018)
2017
 (1.11.2017)
7851 7851/2017
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2018 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017)
   
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2018 (7.2.2018)
2017
(20.11.2017)
   
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) 2018 (12.6.2018)
2017
 (10.10.2017)
   
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2018
2017
 (10.10.2017)
   
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2018 (30.1.2018)
2017
(30.11.2017)
3764 3764/2017
Puun ostajan vuosi-ilmoitustiedot (VSPUERIE) 2018 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7807 7807/2017
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) 2018 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7807 7807/2017
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2018
2017
 (10.10.2017)
3766 3766/2017
3767/2017
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
2018
2017
 (10.10.2017)
   
Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2018 (27.9.2018)
2017
 (10.10.2017)
3927 3927/2017
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2018 (30.1.2018)
2017
 (20.11.2017)
3928 3928/2017
3930/2017
 
Julkiset tuet (VSJTUETE 2018
2017
 (20.11.2017)
Lisäohje tuen maksajille (28.2.2017)  
Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE)

2018
2017
 (10.10.2017)

   
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
2017 (5.12.2017)

 

 
CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille

2017 (7.12.2017)

TAXFI (xsd)

isofatcatypes (xsd)

   
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE 2018 (30.1.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7816 7816/2017
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT 2018
2017
 (10.10.2017)
2016
7816 7816/2017
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) 2018
2017
 (10.10.2017)
   

 

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi