Katson roolit

Roolin määritelmä

Roolilla tarkoitetaan palvelun hyödyntäjän määrittelemää toimivaltaa eli millä oikeuksilla asiointipalvelu päästää käyttäjiä palveluunsa.

Katso-yleisroolit

Katso-pääkäyttäjä ja Katso-rinnakkaispääkäyttäjä on oikeutettu toimimaan organisaation puolesta kaikissa tapauksissa. Rooleihin sisältyvät kaikki viranomaisten tai palveluiden määrittelemät asiointiroolit.

Katso-yrityksen työntekijä. Tämä rooli oikeuttaa asioimaan yrityksen puolesta, mikäli asiointipalvelu sallii sen niin tekevän. Hyväksyessään tämän roolin ei  asiointipalvelulla ole erityistä toimivaltavaatimusta palvelunsa sisäänpääsylle.

Roolitarpeet

Katso-hyödyntäjän tulee kertoa Katso-ylläpitäjille, mitä rooleja se aikoo tunnistautumisen yhteydessä käyttää.

Mikäli palvelun hyödyntäjä tarvitsee omia erityisrooleja, se lähettää sähköpostin Katso-ylläpitäjälle ja perustelee roolitoivomuksensa ja tarvittaessa asiasta neuvotellaan. Ylläpitäjä päivittää asiointipalvelun tarvitsemat roolit Katso-testikäyttöliittymään sekä Katso-tuotantokäyttöliittymään.

Käyttövaltuutushallinta

Katson roolitus rinnastetaan usein virheellisesti järjestelmän käyttövaltuutushallintaan, jota se ei kuitenkaan ole. Jokainen järjestelmä huolehtii itse Katson roolituksen lisäksi omien järjestelmien käyttövaltuutushallinnasta.

 

Katson roolien nimeämisohje ja voimassaoleva roolilista (pdf) (21.08.2017)