Verotarkastukset harmaan talouden torjunnassa

Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita ja yksi Verohallinnon tärkeimmistä painopistealueista. Verohallinnon verotarkastusyksikön kaikesta tarkastustyöajasta käytettiin vuonna 2011 harmaan talouden torjuntaan noin 30 prosenttia.

Harmaata taloutta torjutaan valtakunnallisissa verovalvontahankkeissa sekä valitsemalla verotarkastuksen kohteiksi sellaisia yrityksiä, joiden ennakoidaan harjoittavan harmaata taloutta. Valtakunnallisia valvontahankkeita kohdistetaan erityisesti niille toimialoille, joilla harmaata taloutta tiedetään esiintyvän.

Valtakunnallisia hankkeita on kohdistettu mm. itäkaupan, veroparatiisien sekä lähetettyjen työntekijöiden ja ulkomaisen työvoiman valvontaan. Rakennusalan verovalvontahanke torjuu harmaata taloutta sekä kehittää ulkomaisen työvoiman valvontaa ja reaaliaikaisia valvontamenetelmiä.

Harmaan talouden verotarkastusten yhteydessä tehdään tiivistä yhteistyötä koti- ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Kansainvälinen lainsäädäntö ja verosopimukset mahdollistavat tietojenvaihdon ja verotarkastusyhteistyön muiden maiden verohallintojen kanssa. Näitä mahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti ja tuloksellisesti. Toiminnan tehostamiseksi on kehitetty yhteisiä toimintatapoja esimerkiksi järjestämällä samanaikaisia verotarkastuksia mm. Viron ja Pohjoismaiden veroviranomaisten kanssa.

Toimintatapojen kehittyessä Verotarkastuksia tehdään yhä useammin niin, että samaa kohdetta voivat tarkastaa Verohallinnon lisäksi samanaikaisesti esimerkiksi työsuojelu- tai alkoholivalvontaviranomaiset. Harmaan talouden verotarkastukset paljastavat myös merkittävässä määrin verorikoksia, jotka ilmoitetaan poliisille esitutkinnan aloittamiseksi.