Selvityksiä ja tilastoja harmaasta taloudesta

Harmaan talouden selvitysyksikön tehtävänä on edistää ja tukea harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta.

Verohallintoon perustettiin vuoden 2011 alussa Harmaan talouden selvitysyksikkö, jonka toimintaa säätelee laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010). Selvitysyksikön tehtävänä on edistää ja tukea harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta.

Yksikkö laatii erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia, antaa pyydettäessä lausumia sekä julkaisee artikkeleita ja kirjoituksia harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä.

Muita julkaisuja harmaasta taloudesta