Rakennusalan verovalvontahanke

Verohallinto toteutti vuosina 2008–2012 Rakennusalan verovalvontahankkeen (Raksa), jonka tavoitteena oli torjua harmaata taloutta, kehittää ulkomaisen työvoiman valvontaa ja ottaa käyttöön uusia valvontamenetelmiä.

Hanke toteutettiin yhteistyössä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Vuosina 2011 ja 2012 Raksa-hankkeen painopistealueena oli ulkomaisten yritysten ja ulkomaisen työvoiman valvonta sekä reaaliaikaisen valvonnan vakiinnuttaminen. Hankkeen päätyttyä hyväksi koetut käytännöt otettiin osaksi yleisiä toimintamenetelmiä.

Työsuojeluviranomaiset ja verotarkastajat yhdessä valvontakäynneillä

Verohallinto on tehostanut työmaavalvontakäyntejä ja rakennustyömaiden valvontaa. Verohallinnon verotarkastajat ja työsuojeluviranomaiset tekevät usein samanaikaisia valvontakäyntejä rakennustyömaille. Erityisiin valvontaprojekteihin osallistuvat kaikki Verohallinnon toimialat sekä mm. Eläketurvakeskuksen ja Aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajia. Työmaihin kohdistuvia valvontakäyntejä ja tarkastuksia tehdään jatkuvasti eri puolilla Suomea.

Rakennustyömaiden valvontakäynneillä (verotarkastuksilla) verotarkastajat keräävät vertailutietoja hyödynnettäväksi verovalvonnassa ja selvittävät, ovatko työmaalla työskentelevien yritysten rekisteröitymistiedot ja muut julkiset tiedot ajan tasalla ja oikeita. Rakennusalan sidosryhmäyhteistyön ja työmaavalvonnan keinoin saatavien vertailutietojen avulla selvitetään, ilmoittavatko ja maksavatko rakennustyömaalla toimivat yritykset ja henkilöt veronsa ajallaan ja oikeamääräisinä.

Työsuojeluviranomaiset tarkastavat mm. menetelläänkö rakennustyömaalla tilaajavastuulain mukaisesti ja ovatko ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteet sekä työsuhteen keskeiset ehdot kunnossa.

Syksyllä 2011 toteutettiin koko Suomen kattava valvontakäyntien sarja 312 rakennustyömaalle, joiden yhteenlaskettu urakkasumma oli yhteensä kaksi miljardia euroa. Verotarkastusyksikön suunnitteleman kampanjan toteuttamiseen osallistuivat kaikki Verohallinnon yksiköt ja Aluevalvontaviraston työsuojelutarkastajia. Ohjauksen ja valvonnan tulokset olivat lupaavia ja vastaavanlaisia kampanjoita aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa tavanomaisten tarkastuskäyntien ohella.