Laki määrää henkilötunnisteet rakennustyömaille

Henkilötunniste ei ole kulkulupa

”Toivomme lakiuudistukseen auttavan merkittävästi harmaiden markkinoiden torjunnassa. Työmailla tulisi kuitenkin siirtyä nopeasti seuraavaan vaiheeseen eli sähköisen kulkuluvan käyttöön", painottaa Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinaosaston johtaja Tapio Kari.

Työturvallisuuslakiin tehdyn muutoksen perusteella kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on 1.2.2006 alkaen oltava kuvallinen henkilötunniste. Velvollisuus tunnisteen käyttämiseen koskee yhteisiä työmaita, joilla työskentelee usean työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä.

Tunnisteesta tulee käydä ilmi henkilön ja hänen työnantajansa nimi tai se, että kyseessä on itsenäinen työnsuorittaja. Tunnistetta ei tarvitse olla tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla tai sellaisella työmaalla, jossa rakennuttajana on yksityishenkilö ja rakennusta tehdään yksityiseen käyttöön. Tunnisteen tulee olla näkyvillä. Ei riitä, että se löytyy taskusta. Vastuu siitä, että henkilötunnistetta käytetään, on rakennuttajalla.

Henkilötunniste ei kuitenkaan ole sama asia kuin kulkulupa. Luvan liikkua työmaalla eli kulkuluvan antaa työmaan vastaava työnjohtaja eikä sitä välttämättä anneta kaikille, joilla on kuvallinen henkilötunniste.

Parhaimmillaan kukin työnantaja hankkii jokaiselle työntekijälleen kuvallisen tunnisteen, jota voidaan käyttää myös sähköisenä kulkulupana niillä työmailla, joilla on käytössä sähköinen kulunvalvonta. Kun työntekijä siirtyy työmaalle, jolla ei ole sähköistä kulunvalvontaa, kuvallinen kortti toimii pelkkänä lain vaatimana kuvallisena henkilötunnisteena.