Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia ja toimenpideohjelma 2016–2020

Harmaaseen talouteen ja talousrikollisuuteen halutaan puuttua erityisesti ennalta estävillä toimenpiteillä. Valtioneuvosto antoi 28.4.2016 periaatepäätöksen kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi vuosille 2016–2020.

Strategian perusteella on laadittu toimenpideohjelma, johon on valittu strategian tavoitteiden kannalta keskeisimmät nykyresursseilla toteutettavat hankkeet. Verohallinto on mukana useissa toimintaohjelman hankkeissa.