Rakentamisilmoitukset

Voit hyödyntää materiaalia, kun tutustut rakentamisilmoituksiin tai kerrot niistä aiheeseen liittyvissä tilaisuuksissa.

Verkkoseminaarit

Tallenteessa listataan yleisimpiä ilmoitusvirheitä ja kerrotaan 1.1.2016 voimaan tulevista muutoksista. Tallenteen kesto on noin 1 t 30 min:

Tallenteessa kuvaillaan urakka- ja työntekijäilmoitusten perusteet ja havainnollistetaan verkkolomakkeen käyttöä. Lisäksi tallenteessa kerrotaan Verohallinnon lähettämistä selvityspyynnöistä ja neuvotaan, miten ilmoituksia voi korjata. Tallenteen kesto on noin 1 t 40 min:

Tallenteessa kerrotaan rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta, selitetään yhteisen työmaan käsite ja urakka- ja työntekijäilmoitusten perusteet. Tallenteen kesto on noin 2 t 20 min:

Tallenteessa kerrotaan menettelyn pääpiirteet. Lisäksi käydään läpi velvoitteita, joiden perusteella yhteisen työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle tietoja työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja rakentamispalvelun tilaaja ilmoittaa tietoja urakoistaan. Esityksen kesto on noin 5 min:

Tallenteessa kerrotaan, kenen vastuulla on urakkatietojen ilmoittaminen, millä perusteella tiedot toimitetaan ja mitä rajoituksia tietojen toimittamiselle on. Lisäksi esityksessä käydään läpi urakkatietojen tietosisältöä. Esityksen kesto on noin 6 min:

Tallenteessa kerrotaan, kenen vastuulla työntekijätietojen ilmoittaminen on, millä perusteella tiedot toimitetaan ja mitä rajoituksia tietojen toimittamiselle on. Lisäksi esityksessä käydään läpi työntekijätietojen tietosisältöä. Esityksen kesto on noin 6 min:

Tallenteessa kerrotaan, millä tavalla ja milloin tiedot toimitetaan Verohallinnolle. Lisäksi esityksessä käydään läpi tietojen korjaamista ja kerrotaan yksityishenkilöiden rakentamisilmoituksista. Esityksen kesto on noin 10 min:

Diaesitykset

Esityksessä kerrotaan urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteista sekä tietojen ilmoittamisesta ja korjaamisesta:

Esityksessä kerrotaan lyhyesti menettelyn taustoista ja kuvataan urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet. Lisäksi kerrotaan tietojen ilmoittamisesta ja korjaamisesta ja käydään läpi yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus:

Asunto-osakeyhtiöille tarkoitetussa esityksessä kerrotaan urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet ja selvitetään yksityishenkilön ilmoitusten ja urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen erot:

Esitys on tarkoitettu kunnille. Siinä kerrotaan urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet ja selvitetään, mitä eroja on yksityishenkilön ilmoituksilla ja urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisella:

Esityksessä neuvotaan, miten urakkatiedot ilmoitetaan Suomi.fi-verkkolomakkeella:

Esityksessä neuvotaan, miten työntekijätiedot ilmoitetaan Suomi.fi-verkkolomakkeella.

Esitteet

Esitteessä on perustiedot rakentamiseen liittyvästä ilmoittamisesta:

Muistilistaan on koottu ohjeet kotitalouksille, jotka rakentavat tai korjaavat:

Demot: Suomi.fi-lomakkeiden täyttäminen

Tallenteessa neuvotaan, miten yksityishenkilöt ilmoittavat rakentamistyöstä Suomi.fi-verkkolomakkeella:

Tallenteessa neuvotaan, miten urakkatiedot ilmoitetaan Suomi.fi-verkkolomakkeella:

Tallenteessa neuvotaan, miten työntekijätiedot ilmoitetaan Suomi.fi-verkkolomakkeella:

Tallenteessa neuvotaan, miten rakentamisilmoituksia lähetetään tiedostona :

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2017