Tietoa verotuksesta

Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde

Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa.

Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin 95 %. Verohallinnon ohella veroja ja maksuja keräävät Tulli ja Trafi.

Verotulojen käyttö

Veronsaajien palvelut -sivusto tarjoavaa avointa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista.