Vuoden 2018 vuosi-ilmoitusten määräpäivät lähestyvät

Verohallinnon tiedote, 11.1.2019

Työnantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten on annettava Verohallinnolle vuosi-ilmoitus vuonna 2018 maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Verohallinto saa vuosi-ilmoituksilta tietoja henkilöasiakkaiden esitäytetyille veroilmoituksille.

Vuosi-ilmoitus pitää antaa pääsääntöisesti viimeistään 31.1.2019. Joillakin vuosi-ilmoituksilla on myöhäisempi määräpäivä, esimerkiksi jos ne annetaan sähköisesti.

Palkat ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeisen kerran maksuvuodelta 2018

1.1.2019 alkaen maksetut palkat sekä työ- ja käyttökorvaukset on pitänyt ilmoittaa tulorekisteriin. Vuonna 2018 maksetuista palkoista pitää kuitenkin antaa vielä vuosi-ilmoitus Verohallinnolle.  Anna vuosi-ilmoitus sähköisesti viimeistään 4.2.2019 ja paperilla viimeistään 31.1.2019.

Muista ilmoittaa myös vuoden 2018 työnantajasuoritukset Verohallinnolle

Ilmoita ja maksa myös työnantajasuoritukset joulukuulta 2018 Verohallinnolle viimeistään 14.1.2019. Jos toimit pidennetyssä verokaudessa, ilmoita ja maksa työnantajasuoritukset loka-joulukuulta 2018 viimeistään 12.2.2019.

Tulorekisteri muuttaa palkkojen ilmoittamista

Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukohtaisesti palkkatietoilmoituksella. Tiedot pitää ilmoittaa pääsääntöisesti 5 päivän kuluessa palkanmaksusta.

Palkkatietoilmoituksen lisäksi on annettava työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitetaan työnantajan sairausvakuutusmaksut ja niistä tehtävät vähennykset. Työnantajan erillisilmoituksen määräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä.  

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät OmaVerossa

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät OmaVerossa helmikuusta alkaen.  Henkilöasiakas voi hyödyntää tulorekisterin tietoja verokortti- tai ennakkoverohakemuksessa. Työnantaja näkee ennakonpidätysten, lähdeverojen ja sairausvakuutusmaksujen saldon, oma-aloitteisten verojen saldon sekä työnantajan palkkatietoja koskevat muistutukset ja toiminnot ja voi halutessaan maksaa verot OmaVeron kautta.

Verohallinto on yksi tulorekisterin tietojen käyttäjistä. Verohallinnon lisäksi tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Kansaneläkelaitos (Kela), Työllisyysrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK). Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa.

 

Lisätietoja: toimistopäällikkö Päivi Peltomäki p. 040 823 8006