Verohallinnon tilastotietokanta laajenee: nyt mukana yhteisöjen tarkat tuloverolaskelmatiedot

Verohallinnon tiedote, 23.1.2019

Laajennettu tietosisältö on tarjolla verovuoden 2017 tiedoista alkaen

Verohallinnon tilastotietokanta on uudistunut elinkeinoverotuksen tietojen osalta. Merkittävin uudistus koskee yhteisöjen tuloverolaskelmatietoja.

Jatkossa tilastotietokannasta on haettavissa eri yhteisöryhmien säännönmukaisen verotuksen tuloverolaskelmatiedot tuotto- ja kuluerätasolla eriteltynä.

Tilastotietoa voi hakea yhteisöjen veronalaisista ja verovapaista tuotoista sekä vähennyskelpoisista ja vähennyskelvottomista kuluista. Tilastotiedoista selviää esimerkiksi annettujen lahjoitusten ja konserniavustusten määrä ja niiden rahallinen arvo. Ulkomailta saatujen tulojen ja maksettujen verojen määrän voi nyt myös nähdä suoraan.

– Olemme saaneet useita tilastotiedusteluja yritysten korkomenoista liittyen erityisesti korkovähennysoikeuden rajoituksiin. Nyt tilastotietokannan uudistuksen myötä tämän ja monta muuta yhteisöjä koskevaa tilastotietoa saa käyttöönsä helposti, sanoo ylitarkastaja Jenna Lempiäinen.

Yritysten ensimmäiset viisi toimintavuotta näkyville

Tietoja voi nyt myös luokitella yrityksen iän tai omistajatyypin mukaan.

– Meiltä kysytään paljon tilastotietoja yritysten pärjäämisestä niiden ensimmäisten viiden toimintavuoden aikana. Tämä tieto on nyt saatavilla verovuodesta 2017 alkaen, ja tietoja voi tarkastella vuosi kerrallaan näiden ensimmäisten viiden toimintavuoden osalta, jatkaa Lempiäinen.

Tilastotietokannan sisältö laajenee jälleen vuoden kuluttua, jolloin elinkeinoverotuksen tilastotietokanta sisältää yhteisöjen tietojen lisäksi myös liikkeen- ja ammatinharjoittajien, yhtymien sekä maatalouden harjoittajien tietoja.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Jenna Lempiäinen, 029 513 6368