Maa- ja metsätalouden veroilmoitusten palautuspäivät muuttuvat

Verohallinnon tiedote, 22.1.2019

Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on tänä vuonna aiempaa myöhemmin. Maataloudenharjoittajien täytyy palauttaa veroilmoitus vuodelta 2018 viimeistään 2.4. Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 28.2. Verohallinto suosittelee veroilmoitusten antamista sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Maataloudenharjoittajien veroilmoituksen (lomake 2) palautuspäivä on muuttunut myöhäisemmäksi. Veroilmoitus vuodelta 2018 palautetaan viimeistään 2.4.2019. Maatalousyhtymät palauttavat veroilmoituksen yhä helmikuun loppuun mennessä joko OmaVerossa tai uudella lomakkeella 2Y.

Metsänomistajien täytyy palauttaa veroilmoitus (lomake 2C) vuodelta 2018 viimeistään 28.2.2019. Tänä vuonna helmikuun loppu on palautuspäivä myös niille metsänomistajille, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Osa asiakkaista palauttaa metsätalouden veroilmoituksen siis aiemmin kuin ennen. Arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen ei ole tullut muutoksia. Arvonlisävero täytyy ilmoittaa ja maksaa viimeistään 28.2.2019.

OmaVerossa voi hoitaa lähes kaikki veroasiat

OmaVero-palvelussa voi nyt antaa arvonlisäveroilmoituksen lisäksi myös maa- ja metsätalouden veroilmoitukset. Yksi ilmoituskanava helpottaa sähköistä asiointia ja Verohallinto kannustaakin antamaan ilmoitukset verkossa.

Tänä vuonna paperisen veroilmoituksen mukana ei postiteta enää paperista palautuskuorta, eikä täyttöoppaita. Jos veroilmoituksen antaa paperilla, sen täytyy olla myös perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä.

- Verkkoasioinnissa on asiakkaalle useita etuja: palvelu on auki ympäri vuorokauden, jonoja ei ole, paperit eivät ole hukassa eikä postin kulkuun kulu aikaa, huomauttaa ylitarkastaja Petri Lindroos Verohallinnosta.

Ottamalla käyttöön Suomi.fi-viestit voi luopua kokonaan viranomaisten lähettämästä paperipostista. Tieto uusista veroasioista, kuten OmaVeroon saapuneesta veroilmoituksesta, kirjeestä tai päätöksestä tulee heti omaan sähköpostiin. Sähköiseen asiointiin voi myös valtuuttaa asianhoitajan tai toisen henkilön osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

Lue lisää maatalouden veroilmoituksesta osoitteessa vero.fi/maatalous ja metsätalouden veroilmoituksesta osoitteessa vero.fi/metsa

Lisätietoja medialle: