Kotitalousvähennys ja matkakulut ovat suomalaisten suosituimmat itse tekemät vähennykset veroilmoitukselle

Verohallinnon tiedote, 11.4.2019

Suomalaiset ilmoittavat euromääräisesti eniten kotitalousvähennykseen oikeuttavia kuluja veroilmoitukselleen. Muita suosittuja itse ilmoitettavia vähennyksiä olivat vuonna 2017 matkakulut ja tulojen hankkimisesta koituneet materiaali- ja muut kustannukset. Suuri osa vähennyksistä on esitäytetyllä veroilmoituksella valmiina, mutta osa vähennyksistä pitää muistaa itse ilmoittaa. Esitäytetty veroilmoitus tulee suomalaisille huhtikuun aikana. Verohallinto suosittelee vähennysten ilmoittamista sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Suomalaiset ilmoittivat veroilmoituksilleen 2,39 miljardin euron edestä kotitalousvähennykseen oikeuttavia kuluja vuonna 2017. Tyypillisin summa, jolle kotitalousvähennystä haettiin, oli 2 680 euroa. Vuonna 2017 kotitalousvähennystä haki 433 000 henkilöä. Kotitalousvähennystä ilmoittaneiden määrä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2014 vähennystä haki 393 000 henkilöä.

Kotitalousvähennystä voi saada, kun ostaa remonttityötä, siivous- ja kotitaloustyötä tai hoito- ja hoivatyötä. Jotta työn voi vähentää verotuksessa, palvelua tarjoavan yrityksen pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin.

- Ylivoimaisesti suosituinta on ostaa kunnossapitoon ja remontointiin liittyviä palveluita. 85 prosenttia kotitalousvähennyksistä tehdään näistä palveluista aiheutuneista kuluista, eli työtä ostetaan 2 miljardilla eurolla. Kotitaloustyötä eli esimerkiksi siivousta ihmiset ostavat 300 miljoonan edestä, hoivatyötä puolestaan 45 miljoonan edestä. Kotitalousvähennyksen käyttö on kasvanut viime vuosina tasaisesti, mikä johtuu todennäköisesti talouskasvusta ja työttömyyden vähenemisestä, ylitarkastaja Ville Niemeläinen sanoo.

Kotitalousvähennystä voi saada maksimissaan 2 400 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Vero.fi-sivulta voi testata, onko oikeutettu kotitalousvähennykseen vai ei.

840 000 suomalaista vähensi matkakuluja verotuksessa vuonna 2017

Kun kotitalousvähennys on euromääräisesti suosituin itse tehty vähennys, matkakulujen ilmoittaminen puolestaan koskettaa suomalaisia eniten. Vuonna 2017 kaikkiaan 840 000 suomalaista ilmoitti matkakuluja veroilmoitukselleen.

Tänä vuonna matkakulujen omavastuu on 750 euroa. Vain omavastuun yli menevä osuus on vähennyskelpoista ja kannattaa ilmoittaa omassa veroilmoituksessa. Verohallinto suosittelee matkakulujen ilmoittamista Omavero-palvelussa. Vero.fi-sivuilta voi testata, miten matkakuluja voi vähentää verotuksessa.

Myös työntekovälineistä aiheutuneita kuluja voi vähentää verotuksessa

Tulonhankkimiskuluiksi lasketaan kaikki palkkatulon hankkimisesta aiheutuneet menot, kuten itse maksetut koulutukset, työhuoneen kulut, työntekovälineet ja ammattikirjallisuus.

Jokainen palkansaaja saa vuosittain automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos kulujen omavastuu ylittyy, kuluja voi vähentää veroilmoituksella. Kuitteja ei saa liittää mukaan, mutta niitä pitää säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää tarkempaa selvitystä asiasta.

Vuonna 2017 tulonhankkimiskuluja ilmoitti 174 000 suomalaista. Tyypillisin summa, jota tulonhankkimiskuluina vähennettiin, oli 1 600 euroa.

Suosituimmat itse ilmoitettavat vähennykset veroilmoitukselle 2017

 

Verohallinnolle ilmoitetut euromääräiset kulut

Saajien lukumäärä

Mediaani (euroa)

Kotitalousvähennys

2 387 555 346

432 631

2680

Matkakulut

2 166 538 755

836 644

1882

Tulonhankkimiskulut

384 435 060

174 327

1608

Asuntolainan korkomenot

788 464 195

 

1 255 151

388

Näihin palveluihin suomalaiset käyttivät kotitalousvähennystä 2017

 

Verohallinnolle ilmoitetut euromääräiset kulut

Saajien lukumäärä

Kunnossapito ja remontointi

2 036 897 056

331 750

Kotitaloustyöt

301 999 848

158 093

Hoivatyö

46 329 693

14 772

 

Faktalaatikko: Esitäytetyt veroilmoitukset

  • Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat koteihin huhtikuun aikana. Suomi.fi-viestit-palvelua käyttävät saavat sähköpostitse tiedon veroilmoituksen saapumisesta OmaVero-palveluun.
  • Esitäytetty veroilmoitus ei ole enää "lakana", johon voi suoraa täydentää tietoja, vaan A4-tuloste verotustiedoista. Tulostetta ei voi täydentää ja palauttaa. Esitäytetystä veroilmoituksesta löytyy samat tiedot kuin ennenkin.
  • Jos kotiin tulevan esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat oikein, ei tarvitse tehdä mitään.
  • Jos täydennettävää tietoihin on, Verohallinto suosittelee toimimaan sähköisesti OmaVerossa.
  • Myös veroilmoituksen täydentäminen paperilla on mahdollista. Tiedot ilmoitetaan silloin erillisillä lomakkeilla, jotka löytyvät osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Lomakkeet voi myös tilata numerosta 029 497 030.

 

Lisätietoja:

Verohallinnon sähköinen tilastotietokanta

Näin täydennät veroilmoitusta OmaVerossa

Viisi miljoonaa suomalaista saa pian esitäytetyn veroilmoituksen - veroilmoitus on uudistunut

 

vähennyksiin liittyvät tilastot: ylitarkastaja Ville Niemeläinen, p. 029 51 36249

veroilmoituksen täydentäminen keväällä 2018: ylitarkastaja Hilkka Pelander, p, 029 51 23369

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@vero.fi